W trakcie mojej pracy trenerskiej przeszkoliłam ponad 25 tysięcy osób. Wielu uczestników brało udział w moich szkoleniach wielokrotnie w ramach organizowanych cyklów. Niektóre z nich zmieniały w międzyczasie pracę i jako szef lub pracownik innej firmy ponownie zwracali się do mnie w sprawie szkoleń dla swoich zespołów.

Największą wartością w mojej pracy okazali się lojalni klienci, dzięki którym nie muszę intensywnie zabiegać o nowe zlecenia: zamówienia pojawiają się głównie w wyniku polecenia mojej osoby i szkolenia przez zadowolonego uczestnika lub zleceniodawcę. To motywuje mnie do dalszej intensywnej pracy nad swoim warsztatem trenerskim i jakością szkoleń, aby spełniać stale wzrastające oczekiwania moich klientów.

41. Baza Lotnictwa Szkolnego

41

W dniach 16-17.01.2019 r. Pani Monika Klonowska przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego pod nazwą „Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej”.

Jakość usługi zrealizowanej przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Program warsztatów oraz wieloaspektowość ujęcia poruszanej problematyki, pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy powodujące kształtowanie niewłaściwych relacji międzyludzkich.

Wysoki poziom przygotowania merytorycznego, komunikatywność, zaangażowanie oraz umiejętność przekazywania wiedzy przez Panią Monikę Klonowską, stanowi niezwykle ważną płaszczyznę pozytywnej oceny szkolenia. Otwartość na dyskusję oraz sposób prowadzenia aktywnych zadań szkoleniowych, przyczyniła się do podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy Komisji Antymobbingowej.

Powyższe doświadczenia pozwalają wskazać firmę Monika Klonowska – Szkolenia jako wysoce profesjonalnego oraz odpowiedzialnego partnera w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników z zakresu zagadnień antymobbingowych.

Dęblin, 05.03.2019

 

 

 

płk. pil. Artur Borkowski Dowódca 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego

Czytaj

WESEM

untitled-1_65[1]

W związku z wprowadzanym stopniowo Programem Rozwoju Pracowników w naszej firmie, Pani Monika Klonowska przeprowadziła szkolenia doskonalące umiejętności pracowników działu sprzedaży i obsługi klienta oraz średniej kadry kierowniczej. Dla pierwszej grupy zostało przeprowadzone szkolenie z komunikacji w kontaktach zawodowych jako pierwsze z cyklu szkoleń, natomiast dla drugiej szkolenie z zakresu kierowania zespołem.

Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Pracownicy docenili interaktywność zajęć, wysoką wiedzę merytoryczną trenera, zrozumienie specyfiki ich pracy i wyzwań, z jakimi się spotykają, wykonując codzienne obowiązki (co przy specyfice branży produkcyjnej nie jest łatwe) oraz sposób przekazywania wiedzy. Metody zastosowane na szkoleniu pozwoliły poszerzyć wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności, które są obecnie z sukcesem wdrażane.

Z przyjemnością rekomenduję szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską. Jakość to coś, o co szczególnie dbamy w firmie i usługi świadczone przez trenerkę doskonale się w to wpisują. Niech najlepszą rekomendacją będzie, że współpraca będzie kontynuowana, bo przekłada się na korzyści w codziennej pracy i zwiększenie efektywności naszych pracowników, a tym samym firmy.

 

 

mgr inż. Tomasz Hajduk Współwłaściciel

Czytaj

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i Wrocławiu

ast

Czytaj

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Białymstoku

AT

Czytaj

ATM Grupa S.A.

atm

Czytaj

Biblioteka Narodowa

logo_bn[1]

Pani Monika Klonowska przeprowadziła w 2015 roku dla pracowników Biblioteki Narodowej dwa cykle szkoleń:

 • „Profesjonalna obsługa klientów i czytelników” dla pracowników ochrony: 5 szkoleń, 47 osób
 • „Profesjonalna obsługa użytkowników” dla pracowników czytelń: 4 szkolenia dla 39 osób

Szkolenia zostały starannie przygotowane w oparciu o analizę potrzeb instytucji i uczestników szkoleń. Program i forma szkoleń uwzględniały specyfikę pracy w Bibliotece Narodowej. Szkolenia przeprowadzone zostały metodami aktywizującymi do praktycznej nauki poprzez symulacje, pracę z kamerą, ćwiczenia.

Metody pracy pani Moniki Klonowskiej oraz przeprowadzone przez nią szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Jako szczególnie wartościowe elementy logo_bn[1]uznali:

 • możliwość spojrzenia na siebie i różne sytuacje, zobaczenie, jakie popełnia się błędy w pracy z klientami
 • wskazówki prowadzącej, dotyczące konkretnych sytuacji zawodowych
 • praktyczne przykłady
 • scenki z kamerą i to, co na nich można było zauważyć
 • część praktyczna, która pozwoliła na obserwację i analizę zachowań
 • możliwość podzielenia się ze sobą doświadczeniami (konkretne przypadki z pracy)

Pani Monika Klonowska kolejny raz prowadziła szkolenia dla pracowników Biblioteki Narodowej, profesjonalnie realizując zamówienie.

 

 

 

Magdalena Rud

Czytaj

Biblioteka Narodowa w Warszawie

logo_bn[1]

Pani Monika Klonowska przygotowała i przeprowadziła w 2010 roku szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i pracy z grupą dla pracowników Biblioteki Narodowej.

Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zwłaszcza za efektywny sposób przekazywania wiedzy i przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy treningów podkreślali, że zajęcia prowadzone były w oparciu o realia ich pracy zawodowej, stworzono warunki do analizy konkretnych sytuacji z ich praktyki, wszystkie osoby miały możliwość aktywnego udziału w pracy grupy. Interaktywny charakter szkoleń pozwolił na udział w wielu zróżnicowanych ćwiczeniach oraz trenowanie nowych umiejętności w sprzyjającej atmosferze.

Praca z kamerą pomaga w doskonaleniu warsztatu każdego uczestnika, umożliwia spojrzenie z dystansu na własne błędy oraz możliwości – uczestnicy szkoleń podkreślali szczególną użyteczność tej metody pracy. Ważnym efektem szkoleń jest możliwość bezpośredniego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej ze względu na praktyczny charakter zajęć.

Magdalena Rud

Czytaj

CD PROJEKT S.A.

cd ProjektW 2016 roku pracownicy spółki CD Projekt S.A. uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Monikę Klonowską, specjalistkę współtworzącą serwis mobbingidyskryminacja.pl. Dużą wartością było spotkanie przyszłych Zaufanych Osób oraz członków Komisji Antymobbingowej z osobą dysponującą niezwykle obszerną wiedzą. Niewątpliwym atutem ekspertki jest zarówno formalnych regulacji prawnych, jak i krajowej praktyki sądowniczej oraz uzusu w obszarze rozwiązań implementowanych w polskich firmach.

Ogromna otwartość i rzetelność prowadzącej na etapie projektowania procesu kształcenia, dynamicznie prowadzone warsztaty, sprawne angażowanie uczestników, praca z dobrze dostosowanymi do naszej specyfiki studiami przypadków oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania, sprawiły, że bardzo efektywnie wykorzystaliśmy czas szkolenia. Cenne dla nas były także udzielane na bieżąco wskazówki, dotyczące toku postępowania w naszym środowisku oraz sugestie niekiedy prostych, ale wartościowych dobrych praktyk.

Rekomendujemy Panią Monikę Klonowską jako ekspertkę i trenerkę z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy.

Warszawa, 24 lipca 2017

Agnieszka Szamałek - Michalska HR Manager

Czytaj

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

images[4]

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów poświadcza, że Firma Monika Klonowska – Szkolenia przeprowadziła 2 dwudniowe szkolenia z tematu „Wystąpienia publiczne” dla pracowników Ministerstwa Finansów w okresie grudzień 2014 – marzec 2015, Prowadzący, Pani Monika Klonowska oraz Pan Jerzy Klonowski wykonali usługę należycie, zgodnie z umową i w sposób profesjonalny.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Piotr Krętkowski

Czytaj

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, jako Zamawiający, poświadcza, że firma Monika Klonowska – Szkolenia zrealizowała jako wykonawca zamówienia publicznego, stanowiącego przedmiot umowy z dnia 11.09.2018, które obejmowało swoim zakresem: Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach. Umowa została zrealizowana w dniach 11 września 2018 i 17 października 2018.

Szkolenie zostało wykonane należycie i terminowo.

Anna Kotuła - Z-ca Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania

Czytaj

Chrysler Polska

Firma Chrysler Polska współpracuje z Panią Moniką Klonowską jako trenerem i szkoleniowcem od 2004 roku. Przeprowadziła do tej pory szkolenia dla kilkuset pracowników oraz menedżerów naszej firmy. Prowadzi dla nas cykle szkoleniowe z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, asertywności, negocjacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów. Przygotowuje też pracowników punktów dealerskich Chrysler, Jeep i Dodge do egzaminów certyfikacyjnych wymaganych przez standardy BER.

Uczestnicy wysoko oceniają szkolenia prowadzone przez panią Monikę Klonowską (ankiety), a ewaluacja efektów (egzaminy certyfikacyjne) potwierdza osiągnięte rezultaty.

Mirosław Sałasiński

Czytaj

CRICOTEKA Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Monika Klonowska prowadziła 21 lutego 2018 r. w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” dla zespołu instytucji. Podczas całodziennego szkolenia wykazała się profesjonalną wiedzą, pozwalającą uwrażliwić pracowników na podstawowe zagrożenia komunikacyjne w miejscu pracy (wykazała się analizą specyfiki instytucji kultury), a także wskazać metody rozwiązywania konfliktów. Zespół Cricoteki bardzo wysoko ocenił zaangażowanie, umiejętności oraz sposób przekazywania informacji przez trenerkę.

Miałam również przyjemność wraz z Zastępczynią Dyrektora Cricoteki, Agnieszką Oprządek, uczestniczyć w warsztatach „Zarządzanie konfliktem i postępowanie antymobbingowe”, które w grudniu 2017 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadziła Monika Klonowska. Szkolenie dla zarządzających pracownikami i pracowniczkami w instytucjach kultury miało na celu zwiększenie świadomości, dotyczącej przyczyn narastania sytuacji konfliktowych, metod ich rozwiązywania, poszerzenia wiedzy o kierowaniu zespołem w sytuacjach trudnych, na które instytucje kultury są szczególnie narażone. Warsztaty były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, dzięki czemu założone cele zostały osiągnięte.

Monika Klonowska jest doświadczoną trenerką i konsultantką. Jej profesjonalizm i wszechstronna wiedza zasługują na uznanie oraz wystawienie niniejszych referencji.

Kraków, 3 września 2018

Natalia Zarzecka - Dyrektor

Czytaj

DEICHMANN

deichmann_logo_com[1]

Zaświadczam, że Pani Monika Klonowska przeprowadziła dla Deichmann – Obuwie Sp. z o.o. cykl szkoleń „Zapobieganie mobbingowi i rozwiązywanie konfliktów”. Szkolenia odbyły się w drugiej połowie 2015 roku i przeznaczone były dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz trenerów wewnętrznych.

Przygotowanie i sposób realizacji zleconego zadania oceniam jednoznacznie pozytywnie zarówno jako uczestnik tych szkoleń, jak i osoba odpowiedzialna za realizację całego projektu. Na szczególne docenienie zasługuje nie tylko bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Pani Moniki Klonowskiej, ale również łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkolenia i umiejętność tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania w grupie.

Pozytywne doświadczenia w realizacji ww.projektu szkoleniowego zaowocowały zleceniem Pani Monice Klonowskiej przeprowadzenia w 2016 r. kolejnego cyklu szkoleń, adresowanego do wszystkich kierowników sklepów naszej sieci.

Jarosław Kiełpiński

Czytaj

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

imagesQFWTB5U3

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie współpracowała z Panią Moniką Klonowską w 2015 roku. Celem współpracy było przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb instytucji szkoleń, skierowanych do pracowników o różnej specyfice pracy, zarówno artystycznej, jak i menedżerskiej.

Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej składał się z kilku modułów tematycznych i na różne sposoby rozwijał zdolności menedżerskie zespołu. Szkolenia pracowników obsługi dotyczyły głównie asertywnego dialogu z klientem.

We wrześniu 2015 Monika Klonowska z zespołem przeprowadziła szkolenie wyjazdowe – integrujące wszystkich pracowników Filharmonii (ponad 100 osób). Szkolenie miało na celu integrację dużego zespołu Filharmonii i spowodowało polepszenie relacji w zespole.

Monika Klonowska bardzo profesjonalnie przygotowała i przeprowadziła zaplanowane szkolenia. Metody pracy – mobilizujące do szybkiej reakcji, postawienia siebie w sytuacji problemowej oraz weryfikacji własnej postawy – pozwoliły nie tylko zapamiętać treści szkolenia, ale także po raz pierwszy – już w jego trakcie, wprowadzić naukę w życie. Pracownicy byli bardzo zadowoleni, że przykłady, na jakich uczyli się różnorodnych postaw, dopasowane zostały do ich doświadczeń pracy w Filharmonii. Dzięki takiemu zabiegowi w ramach szkolenia można było nie tylko dostrzec sytuacje problemowe, ale wspólnie zastanowić się nad możliwym rozwiązaniem.

Bogate doświadczenie Moniki Klonowskiej, a także wyjątkowa otwartość sprawiły, że szkolenia, chociaż dotyczyły sytuacji trudnych, szybko przyniosły efekty w postaci wzrostu kompetencji pracowników Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

 

Dyrektor Dorota Serwa

Czytaj

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Pani Monika Klonowska przygotowała dla pracowników Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu szkolenie z zakresu „Efektywnej komunikacji w zespole” w kwietniu 2013. Szkolenie zostało przeprowadzone nie tylko bardzo rzetelnie i profesjonalnie, ale także przebiegało w niezwykle przyjaznej i życzliwej atmosferze. Monika Klonowska jest znakomitą trenerką i psycholożką, doskonale znającą mechanizmy społecznej komunikacji, sprawnie radzącą sobie z konfliktami w zespole, a także osobą pomysłową i otwartą na rozmaite rozwiązania, która odpowiedzialnie i skutecznie dostosowuje metody i materiały do profilu grupy, z którą współpracuje. Szkolenie ułatwiło przepracowanie różnych sytuacji konfliktowych, usprawniło grupową komunikację, pokazało słabe i mocne strony zespołu. Podczas szkolenia zostały nam także zaproponowane konkretne rozwiązania naszych problemów, które później wprowadziliśmy w życie z korzyścią dla realizowanych w galerii działań. Współpraca z Moniką Klonowską układała się pomyślnie, co wynikało nie tylko z wysokich kompetencji zawodowych (tak merytorycznych, jak i komunikacyjnych) trenerki, ale także z niezwykle serdecznej i otwartej postawy.

Karolina Sikorska

Czytaj

Hotel InterContinental Warszawa

Hotel InterContinental Warszawa, ma przyjemność współpracować z panią Moniką Klonowską jako trenerem i coachem od 2011 r. W tym okresie przeprowadziła liczne szkolenia dla kadry menedżerskiej hotelu, realizując autorskie programy z następujących tematów:

 • Umiejętności menedżerskie
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Komunikacja z zespołem
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów

Szkolenia Moniki Klonowskiej cieszą się dużą popularnością wśród kadry menedżerskiej naszej firmy, są wysoko oceniane za efektywny sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć.

Pragnę zarekomendować szkolenia prowadzone przez Monikę Klonowską jako bardzo profesjonalne i użyteczne dla rozwoju firmy, a ją samą jako trenera i coacha, motywującego uczestników do rozwoju kompetencji zawodowych.

Jolanta Neumann

Czytaj

IBM Polska

Dział  Serwisu  firmy  IBM  współpracował  z  Panią  Moniką  Klonowską jako trenerem  w  latach 2002 – 2007. Pani Monika Klonowska prowadziła szkolenia dla  pracowników i menedżerów naszej firmy, realizując autorskie programy z zakresu   obsługi   klienta,  komunikacji,  asertywności,  i  rozwiązywania konfliktów. Szkolenia  te cieszyły  się dużym zainteresowaniem  wśród pracowników naszej firmy. Uczestnicy  treningów  podkreślali,  że  zajęcia  prowadzone są w oparciu o realia  ich pracy. Interaktywny charakter szkoleń pozwalał na dzielenie się doświadczeniami,  integrację  grupy  oraz  trenowanie nowych umiejętności w sprzyjającej atmosferze. Ważnym  efektem szkoleń była możliwość bezpośredniego wykorzystania nabytej wiedzy  i  umiejętności  w  pracy  zawodowej  ze  względu na dostosowany do realiów firmy, praktyczny charakter zajęć.

Michał Gorzelańczyk

Czytaj

IMPEL Job Service

Pani Monika Klonowska w latach 2007 – 2008 prowadziła cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej firmy Impel Job Service, przygotowując i realizując autorskie programy, dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. W trakcie przygotowań współpracowała z osobami zarządzającymi, poznając cele firmy i zadania stojące przed menedżerami oraz konsultowała się z uczestnikami, badając ich potrzeby odnośnie szkoleń. Zdaniem uczestników szkolenia, zajęcia umożliwiły im wymianę doświadczeń, wytrenowanie nowych umiejętności w kontakcie z pracownikami i klientami, uświadomienie własnych możliwości, a także popełnianych dotychczas błędów, zwiększenie motywacji i lepszą współpracę w zespole. A oto kilka przykładowych opinii wyrażonych przez uczestników w ankietach na zakończenie szkolenia na temat trenera i wyniesionych korzyści:

 • Umiejętność pokonania własnych słabości, oporów, zrozumienie, że każdy z nas popełnia błędy, uczy się na nich całe życie, wciąż się doskonali
 • Doskonały kontakt z grupą. Przekazywanie niełatwych treści, reagowanie na potrzeby grupy
 • Świetna osoba, nie narzucająca programu, tematyki – elastycznie podchodząca do konkretnych problemów grupy
 • Bardzo głęboka analiza problemu, szczegółowy feedback!

Chcę zarekomendować szkolenia przygotowywane i prowadzone przez panią Monikę Klonowską ze względu na otwartość w podejściu do uczestników i ich potrzeb, świetny kontakt z grupą, jej mobilizację i aktywizację podczas zajęć oraz korzyści płynące dla firmy dzięki podniesieniu poziomu kompetencji  i motywacji kadry menedżerskiej.

Sylwia Kłyczek

Czytaj

Instytut Teatralny Im. Zbigniewa Raszewskiego

it[1]

Monika Klonowska w okresie styczeń – marzec 2016 roku prowadziła coaching zespołowy dla Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego i. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W tym czasie pięcioosobowy zespół wziął udział w serii warsztatów służących diagnozie i poprawieniu efektywności działania. Cykl poprzedziła dokładna analiza potrzeb, na podstawie której wyznaczony został cel pracy.

Spotkania prowadzone były w oparciu o aktywne metody pracy grupowej. Praca z Moniką Klonowską pozwalała na głębokie zrozumienie przyczyn i uwarunkowań zastanej sytuacji oraz na wspólne ustalenie planu działania. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej, sprzyjającej twórczej pracy atmosferze. Cenne jest również wzbogacenie doświadczenia o wiedzę pogłębiającą i porządkującą obserwacje, pozwalającą zobaczyć zachodzące procesy w szerokiej teoretycznej i naukowej perspektywie.

Niezwykle cennym aspektem procesu prowadzonego pod czujnym okiem Moniki Klonowskiej jest dostosowanie rytmu działania do potrzeb wszystkich członków grupy. Prowadząca łączy profesjonalizm i wiedzę z wrażliwością i uważnością, potrafi słuchać i refleksyjnie poddawać analizie zastaną rzeczywistość. Dzięki swojej elastyczności udało się jej stworzyć warunki zarówno do efektywnego rozwoju każdego z uczestników procesu, jak i dla zespołu jako całości.

Ze względu na profesjonalizm oraz wyjątkowe zaangażowanie Moniki Klonowskiej, Dział Pedagogiki Teatru zamierza kontynuować rozpoczętą współpracę, zapraszając ją do poprowadzenia warsztatów w ramach realizowanych programów „Lato w teatrze” oraz „Teatroteka szkolna”, finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Justyna Sobczyk Kierownik Działu Pedagogiki Teatru

Czytaj

Leroy Merlin

lm

Pani Monika Klonowska współpracowała z firmą Leroy Merlin od stycznia do grudnia 2017 roku.

W ramach firmy Monika Klonowska – Szkolenia, zrealizowała 14 dwudniowych szkoleń dla pracowników sklepów, w sumie dla 280 osób.

Tematem większości szkoleń była „Obsługa klienta w sytuacjach trudnych”, tematem jednego szkolenia były „Negocjacje i mediacje”.

Pani Monika Klonowska została bardzo pozytywnie oceniona jako trenerka, zwłaszcza za wiedzę merytoryczną, znajomość specyfiki firmy, życzliwe, otwarte podejście do uczestników oraz bardzo praktyczną formę zajęć. Doceniono walory pracy z kamerą jako bardzo efektywnej przy zmianie zachowań i trenowaniu nowych metod pracy z klientem.

Uczestnicy i organizatorzy docenili dopasowanie szkoleń do potrzeb pracowników i firmy.

Polecamy Panią Monikę Klonowską jako profesjonalną trenerkę, która znakomicie realizuje rozbudowane, wymagające ścisłej współpracy ze zleceniodawcą, projekty szkoleniowe.

Rajmund Jasiński - Menadżer ds. szkoleń

Czytaj

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

imagesl2bzjn93

Firma „Monika Klonowska – Szkolenia” prowadziła w 2015 roku szkolenia nt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji” dla kadry kierowniczej, pracowników oraz osób zaufania publicznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach projektu przeszkolono 394 pracowników Urzędu.

Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili jakość przekazywanej wiedzy, jej praktyczny wymiar oraz sposób prowadzenia. Na uwagę zasługuje fakt. że szkolenia miały charakter interaktywny, zachęcały do dyskusji i zadawania pytań.

W wyniku realizowanego projektu wdrożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie politykę antymobbingową i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poleca szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską dla każdej organizacji, która ceni wysoką jakość oraz profesjonalizm.

Paweł Mucha Dyrektor Generalny Urzędu

Czytaj

Mennica Polska S.A.

mennica polska logo

Pani Monika Klonowska w czerwcu 2018 roku przeprowadziła dla Mennicy Polskiej S.A. szkolenie zamknięte z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniu ocenili je jako poszerzające wiedzę w prezentowanym zakresie. Docenili również przygotowanie merytoryczne, komunikatywność i zaangażowanie trenerki.

Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem, a wszystkie elementy szkolenia wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników.

Z przekonaniem możemy rekomendować usługi pani Moniki Klonowskiej, realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Grzegorz Zembrzycki Prezes Zarządu

Czytaj

Mercedes – Benz Polska

MBFirma Monika Klonowska – Szkolenia prowadziła cykle szkoleń dla pracowników i trenerów wewnętrznych firmy Mercedes – Benz, przygotowując i realizując autorskie programy, dopasowane do potrzeb firmy. W trakcie przygotowań współpracowała z osobami zarządzającymi, poznając cele firmy i zadania stojące przed uczestnikami szkoleń.

Ostatnio, w okresie od kwietnia do grudnia 2008 przeprowadziła cykliczne szkolenia na temat: Trening dla trenerów. Tematem szkoleń były metody stosowane w szkoleniach, komunikacja z uczestnikami szkolenia, rola trenera, proces grupowy, trudne sytuacje podczas szkoleń.

Warszawa, dn. 14.05.2008

 

 

Paweł Czapkiński

Czytaj

Metalurgia S.A.

Pani Monika Klonowska współpracowała z firmą Metalurgia SA w latach 2007 – 2009.

Prowadziła cykle szkoleń dla kadry menedżerskiej i specjalistów. Szkolenia te były przygotowane w oparciu o analizę potrzeb firmy i uczestników. Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Wyrazili oni swoje opinie w ankietach  po szkoleniowych. Wskazywali w nich na:

 • Interesujący sposób przekazywania wiedzy
 • Wysoki poziom merytoryczny trenera, charyzmę, odpowiedni poziom energii.
 • Pełne zaangażowanie trenera w kwestie  zgłaszane przez uczestników: powiązanie zagadnień szkoleniowych z realiami zawodowymi.

Dodatkowym efektem szkoleń była integracja współpracowników, możliwość wymiany doświadczeń na tematy zawodowe, wspólne poszukiwanie rozwiązań codziennych problemów oraz wzrost motywacji do pracy zawodowej.

Z przekonaniem mogę zarekomendować  szkolenia przygotowane i prowadzone przez Panią Monikę Klonowską – trenera o wysokim poziomie zaangażowania i profesjonalizmu.

Karolina Lipin – Łuszczyn

Czytaj

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

mck

Czytaj

Ministerstwo Gospodarki

Pani Monika Klonowska współpracowała z Ministerstwem Gospodarki w latach 2008 – 2011. Przeprowadziła szkolenia dla kadry menedżerskiej ministerstwa (120 osób) z tematów: Delegowanie zadań, Pozapłacowe motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, Przeciwdziałanie mobbingowi.

Pani Monika Klonowska jako trener, w interesujący sposób prezentuje omawiane zagadnienia, popierając je praktycznymi przykładami. Zajęcia prowadzi metodami aktywizującymi uczestników. Dzięki temu wiedza jest lepiej i szybciej zapamiętywana., a także odnosi się bezpośrednio do życia zawodowego uczestników. Z całą odpowiedzialnością polecam panią Monikę Klonowską jako profesjonalnego trenera.

Agnieszka Marczyńska

Czytaj

Ministerstwo Gospodarki 2014

Firma Monika Klonowska – Szkolenia, w okresie od października do listopada 2014 r. przeprowadziła cykl szkoleń na temat: „Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy” oraz „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” dla 298 pracowników Ministerstwa Gospodarki.
Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem merytorycznym jak i interaktywnego sposobu przekazywania wiedzy. Uczestnicy docenili zwłaszcza treningowy charakter zajęć, umożliwiający aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie.
Trenerzy, Pani Monika Klonowska oraz Pani Maria Pawłów, prowadziły szkolenia w sposób umożliwiający przećwiczenie przekazanej wiedzy merytorycznej na rzeczywistych przypadkach zawodowych uczestników szkoleń.
Na wyrazy uznania oraz podziękowania zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania oraz udzielania pomocy i wsparcia przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia oraz trenerów: Panią Monikę Klonowską oraz Panią Marię Pawłów, w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy.
Wykonawca zrealizował zamówienie w sposób solidny i rzetelny.
Jednocześnie życzę Państwu dalszych sukcesów w przyszłości oraz zachowania takiego profesjonalizmu i poziomu świadczonych usług, jaki wykazali Państwo podczas współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Edyta Kużnik - Kosno, Zastępca Dyrektora Generalnego

Czytaj

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

miir

 1. Firma Monika Klonowska – Szkolenia realizowała dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę, dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w terminie 8, 21, 22, 23 listopada 2018 roku dla 66 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Firma Monika Klonowska – Szkolenia realizowała dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę, dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i mediacji w terminach 26-27 marca 2019, 15-16 kwietnia 2019, 16-17 maja 2019 roku dla 40 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należało m.in.:

zapewnienie trenera, wskazanego w ofercie

przygotowanie programu szkolenia

sporządzenie raportu po zakończeniu szkoleń

przygotowanie materiałów szkoleniowych

wystawienie zaświadczeń ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników

Szkolenia zostały przeprowadzone przez jednego trenera- Panią Monikę Klonowską. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili szkolenie pod kątem merytorycznym.

Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Warszawa 11.06.2019

Małgorzata Maludzińska Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Czytaj

Ministerstwo Skarbu Państwa

msp

W dniach 8, 15, 22-23.10 2012 Pani Monika Klonowska przeprowadziła projekt szkoleniowy dla Ministerstwa Skarbu Państwa pt. Pakiet szkoleń dla zespołu antymobbingowego”. Pani Monika Klonowska wykazała się ogromnym profesjonalizmem, znajomością omawianych zagadnień oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Ocena szkolenia, dokonana przez uczestników była bardzo wysoka (noty na poziomie 6,0 we wszystkich kryteriach, będących przedmiotem oceny).

Szczególnie doceniamy chęć jak najlepszego dostosowania wartości merytorycznej szkoleń do potrzeb Ministerstwa Skarbu Państwa i udzielenie wsparcia przez Monikę Klonowską w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy.

Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z Panią Moniką Klonowską jako profesjonalną trenerką oraz osobą – otwartą i zaangażowaną.

Katarzyna Kosińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Czytaj

Ministerstwo Spraw Wewnęrznych

msw

Niniejszym zaświadcza się, że firma Monika Klonowska – Szkolenia zrealizowała na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cykl szkoleń nt. „Feedback – kreatywna komunikacja” w dniach 6, 8, 9, 14, 21, 27 października, 5, 6 listopada 2014 r. Szkoleniami objęto 90 pracowników resortu.

Firma Monika Klonowska – Szkolenia we współpracy i realizacji zleconej usługi szkoleniowej wykazała się profesjonalizmem oraz rzetelnością. Warsztatowa forma prowadzenia szkoleń pozwoliła uczestnikom na czynny udział, a dodatkowo, dzięki zaangażowaniu trenera Pani Moniki Klonowskiej, uczestnicy mogli także pozyskać umiejętności niezbędne do prowadzenia trudnych rozmów w środowisku zawodowym.

Ponadto wszystkie warunki zawarte w umowie, dotyczące między innymi zapewnienia całodziennego bufetu kawowego, lunchu oraz pomieszczeń szkoleniowych, zostały wypełnione z należytą starannością.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom profesjonalizmu trenera, dopasowanie warsztatów do potrzeb uczestników oraz miłą atmosferę, sprzyjającą pogłębianiu wiedzy, należy stwierdzić, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników i organizatora.

Wysoka jakość usługi pozwala nam na udzielenie pozytywnych rekomendacji.

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Radosław Płucisz

Czytaj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Uprzejmie informuję, iż Pani Monika Klonowska, reprezentująca firmę Monika Klonowska – Szkolenia, przeprowadziła w ramach realizacji projektu „Ścieżka kariery” szkolenia dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od września do listopada 2013 r.

Projekt obejmował szkolenia z następujących tematów: Komunikacja Wewnętrzna, Asertywna komunikacja w pracy urzędnika z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, Zarządzanie sobą w czasie i sytuacjach stresowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, zarówno jeśli chodzi o sposób prowadzenia, zawartość merytoryczną i wiedzę prowadzącej. Uczestnicy byli usatysfakcjonowani z przystępnej formy prowadzenie, która ułatwiła zrozumienie poszczególnych zagadnień oraz angażowała uczestników.

Trenerka duży nacisk położyła na dobrą komunikację z każdym uczestnikiem oraz dostosowanie przedstawionych zagadnień do specyfiki organizacji i indywidualnych potrzeb pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozytywnie ocenia szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską.

Radosław Płucisz, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Czytaj

Multi Packaging Solutions

images1

W okresie kwiecień 2016 – czerwiec 2016 firma „Monika Klonowska – Szkolenia” przeprowadziła dla menedżerów naszej firmy specjalistyczne szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji zarządzania zespołami (szkolenia grupowe).

Szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników szkolenia, którzy podkreślili wiedzę oraz zaangażowanie Pani Moniki Klonowskiej, jej profesjonalne podejście oraz wysoką kulturę osobistą.

Andrzej Sosna Dyrektor Generalny

Czytaj

Multikino Grupa ITI

Firma Multikino współpracowała z panią Moniką Klonowską jako trenerem i szkoleniowcem w latach 2002 – 2009. Przeprowadziła ona w tym okresie około 40 szkoleń. W ramach współpracy przygotowywała i prowadziła autorskie cykle szkoleń dla kadry menedżerskiej (dyrektorzy i kierownicy kin) oraz pracowników centrali i specjalistów. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali wartość edukacyjną szkoleń prowadzonych przez panią Monikę Klonowską. Decydowali o uczestnictwie w kolejnych modułach w ramach cyklu, doceniając możliwość dalszych szkoleń pod okiem doświadczonego trenera.

Jarosław Borzyński

Czytaj

Muzeum Historii Fotografii

Pani Monika Klonowska w ramach projektu Antymobbing i Dyskryminacja w październiku 2018 r. przeprowadziła szkolenie dla pracowników zatrudnionych w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” zostało przygotowane z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury.

Uczestnicy docenili praktyczny wymiar szkolenia: metody rozwiązywania konfliktów, sygnały alarmujące o niepożądanych zachowaniach, granice między zarządzaniem a mobbingiem, czy dyskryminacją. Trenerka podawała dużą ilość konkretnych przykładów, zarówno z dobrych praktyk w przeciwdziałaniu mobbingowi w polskich instytucjach, jak i negatywnych zjawisk, wynikających z zaniedbania prewencji w tym zakresie. Treść merytoryczna zawierała zarówno kwestie psychologiczne, jak i prawne.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy docenili dostosowanie przykładów do realiów instytucji kultury, kompetencje merytoryczne oraz styl pracy i zaangażowanie trenerki.

Uważamy szkolenie przeprowadzone przez Panią Monikę Klonowską za cenne dla wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w instytucjach.

Marek ŚWICA - Dyrektor

Czytaj

Muzeum Historii Fotografii

muzeum hf

Pani Monika Klonowska w ramach projektu Antymobbing i dyskryminacja w październiku 2018 r. przeprowadziła szkolenie dla pracowników zatrudnionych w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” zostało przygotowane z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Uczestnicy docenili praktyczny walor szkolenia: metody rozwiązywania konfliktów, sygnały alarmujące o niepożądanych zachowaniach, granice między zarządzaniem a mobbingiem, czy dyskryminacją. Trenerka podawała dużą ilość konkretnych przykładów, zarówno dobrych praktyk w przeciwdziałaniu mobbingowi w polskich instytucjach, jak i negatywnych zjawisk, wynikających z zaniedbania prewencji w tym zakresie. Treść merytoryczna zawierała zarówno kwestie psychologiczne, jak i prawne.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy docenili dostosowanie przykładów do realiów instytucji kultury, kompetencje merytoryczne oraz styl pracy i zaangażowanie trenerki.

Uważamy szkolenie przeprowadzone przez panią Monikę Klonowską za cenne dla wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w instytucjach.

Kraków, 17.10.2018

Marek Świca Dyrektor

Czytaj

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

polin

Pani Monika Klonowska reprezentująca firmę Monika Klonowska-Szkolenia, przeprowadziła dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie przy ul. Anielewicza 6, w terminie od maja do września 2018, osiem jednodniowych warsztatów z tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi- rozwiązywanie konfliktów. Udział w szkoleniach wzięło 118 osób zatrudnionych w Muzeum POLIN na umowę o pracę.

Pani Monika przygotowała ofertę dedykowaną potrzebom Muzeum POLIN. Pani Monika była otwarta na nasze uwagi i sugestie.

Szkolenie było dynamiczne z praktycznymi przykładami, a wszyscy uczestnicy mogli poczuć się komfortowo dzieląc się swoimi odczuciami, jednocześnie podnosząc stan swojej wiedzy.

Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie, a oceny uczestników bardzo wysokie.

Współpraca z Panią Moniką była przyjemnością.

Warszawa, 24.01.2019

 

Prof. Dariusz Stola

Czytaj

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muz nar

Czytaj

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Czytaj

Muzeum Zamkowe w Malborku

images[6]

Pani Monika Klonowska przeprowadziła w dniach 11 -12 lutego 2016 szkolenie nt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. W szkoleniu wzięło udział 120 pracowników MZM, którzy bardzo pozytywnie ocenili jego jakość.

Szkolenie przeprowadzone zostało profesjonalnie, z niezwykłą umiejętnością nawiązywanie bliskiego kontaktu z grupą oraz tworzeniem ciepłej i przyjaznej atmosfery. Sposób prowadzenia szkolenia, wysoki poziom przekazywanej wiedzy cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny.

Pani Monika Klonowska w niezwykle interesujący sposób przedstawiła zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją. Przekazane materiały szkoleniowe zawierały wszystkie zagadnienia ujęte w celu szkolenia i zostały dokładnie opracowane.

Muzeum Zamkowe W Malborku z pełną odpowiedzialnością poleca Panią Monikę Klonowską jako solidnego i profesjonalnego trenera oraz organizatora szkoleń.

dr hab. Janusz Hochleitner

Czytaj

Narodowe Centrum Kultury

Niniejszym poświadczam, że pani Monika Klonowska współpracowała z Narodowym Centrum Kultury w roku 2017 i 2018 w ramach programu szkoleniowego NCK „Kadra Kultury”. Prowadziła szkolenia dla menedżerów kultury i kadry zarządzającej. W ramach ww. współpracy pani Monika Klonowska przeprowadziła następujące szkolenia:

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Umiejętności lidera.

 • 10-12 kwietnia 2017, liczba godzin szkolenia: 15
 • 2 – 4 października 2017, liczba godzin szkolenia:15

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych.

 • 25 – 27 września 2017, liczba godzin szkolenia: 15
 • 27 – 29 listopada 2017, liczba godzin szkolenia: 15

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

 • 7 – 9 maja 2018, liczba godzin szkolenia: 15

Szkolenia odbywały się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wszystkie szkolenia prowadzone przez panią Monikę Klonowską wykonane były z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich terminów oraz standardów, w tym z uwzględnieniem oczekiwań Narodowego Centrum Kultury i uczestników szkoleń, przekazywanych przed każdymi zajęciami. Osoby biorące udział w warsztatach doceniły:

 • merytoryczną stronę szkoleń, tj. praktyczną wiedzę, popartą bogatym doświadczeniem oraz dostosowanie treści szkolenia do potrzeb i oczekiwań grupy,
 • metody pracy, aktywizujący sposób prowadzenia zajęć – umiejętność przekazywania informacji i moderowania pracy w grupie.

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW

Czytaj

Narodowy Instytut Audiowizualny

images[1]

Firma Monika Klonowska – Szkolenia w osobie Pani Moniki Klonowskiej przeprowadziła w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (NinA) następujące szkolenia: Kierowanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów (16-17 listopada 2015) oraz Motywowanie pracowników (11-12. stycznia 2016).

Zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie, w należyty i prawidłowy sposób. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia i polecić ją jako profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych, który bardzo rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec klienta.

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz Z-ca Dyrektora NinA

Czytaj

NCR PolskaSp. z o.o.

NCRSerdecznie dziękuję pani Monice Klonowskiej za serię szkoleń Akademii menedżerskiej, przeprowadzoną dla pracowników firmy NCR Polska Sp. z o.o. w okresie listopad 2018- luty 2018.

Cykl szkoleń dedykowany był kadrze kierowniczej i liderskiej europejskiego centrum usług wspólnych i obejmował serię 5 całodziennych spotkań, poświęconych tematyce komunikacji w zespole, kulturze organizacji, asertywności w pracy zawodowej, motywowaniu pracowników, delegowaniu i egzekwowaniu obowiązków, konfliktom i sposobom ich rozwiązywania oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

Szkolenia w pełni spełniły nasze oczekiwania. Wiedza, przekazana na wysokim poziomie merytorycznym, poparta była dużą ilością praktycznych ćwiczeń, co pozwoliło na lepsze przyswojenie poruszanych tematów i odniesienie do praktycznych sytuacji z życia zawodowego.

Dzięki praktycznym przykładom oraz możliwości odgrywania określonych sytuacji przed kamerą, uczestnicy mogli jeszcze lepiej rozwinąć i pogłębić swoją wiedzę.

Trener – Monika Klonowska, została wysoko oceniona przez wszystkich uczestników szkolenia za jej profesjonalizm, merytoryczną wiedzę, jak również sposób prowadzenia sesji. Szczególnie doceniona została warsztatowa formuła szkoleń oraz otwarta i przyjazna atmosfera.

Z przyjemnością polecam szkolenia pani Moniki Klonowskiej jako profesjonalnego trenera zakresu tematyki menedżerskiej oraz rozwoju zespołów/ pracowników.

Warszawa, 01/03/2019

Anna Flaga

Czytaj

Nordfish-Foodmark sp. z o.o.

polarica

Niniejszym dziękujemy Pani Monice Klonowskiej, za przeprowadzenie w naszej firmie cyklu spotkań z pracownikami z zakresu eliminacji niepożądanych zachowań w miejscu pracy.

Spotkania przygotowane były w sposób profesjonalny, dostosowany do specyfiki naszej organizacji oraz prowadzone w sposób angażujący uczestników.

Na podkreślenie zasługuje również profesjonalizm prowadzącej, różnorodność stosowanych technik oraz elastyczne reagowanie na zgłaszane uwagi uczestników.

Doświadczenia z realizacji projektu pozwalają nam polecić Panią Monikę Klonowską jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w obszarze działań antymobbingowych.

Charzyno 01.07.2019

Paulina Wichłacz - Skibińska HR Manager

Czytaj

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy rekomenduje potencjalnym zleceniodawcom usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia.

W dniach 03-04 grudnia 2018 roku pani Monika Klonowska zrealizowała szkolenie dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej z „Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji” oraz „Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej”.

Oferta, którą przygotowała, dostosowana była do potrzeb jednostki wojskowej.

Szkolenie zostało zrealizowane z należytą starannością, zgodnie z umową i przedstawionym harmonogramem. Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników szkolenia. Pani Monika Klonowska wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy.

Zajęcia prowadzone były w sposób rzetelny, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki służb mundurowych.

Wysoka kultura osobista oraz profesjonalizm pani Moniki Klonowskiej pozwalają polecić firmę Monika Klonowska – Szkolenia jako solidnego, sumiennego i godnego zaufania partnera.

ppłk Mariusz Bernasiński - Dowódca

Czytaj

Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej

pażp

W okresie od kwietnia do września 2019 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zorganizowała szereg całodniowych szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu dla kadry kierowniczej. Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo interesujący i profesjonalny. Trenerka wykazała się bardzo dużą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie zjawisk niepożądanych w organizacjach, którymi z chęcią dzieliła się z naszymi pracownikami. Potrafiła stworzyć atmosferę otwartości i zaufania, dzięki czemu uczestnicy z chęcią korzystali z indywidualnych konsultacji poszkoleniowych. Szkolenia zyskały uznanie osób w nich uczestniczących, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach wykazanych w ankietach poszkoleniowych.

Z przyjemnością rekomendujemy Panią Monikę Klonowską jako rzetelną i wiarygodną trenerkę i partnerkę szkoleniową.

Warszawa 23.10.2019

Magdalena Kubik Dyrektor Biura Prezesa

Czytaj

Pekao Leasing

pekao leasing

Na zlecenie firmy „PEKAO LEASING” sp. z o.o. Pani Monika Klonowska przeszkoliła menedżerów i pracowników Spółki na temat antymobbingu i dyskryminacji.

Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny. Pani Monika Klonowska prowadziła szkolenia w sposób interesujący, przystępny i angażujący uczestników.

W oparciu o dotychczasową współpracę możemy polecić Panią Monikę Klonowską jako profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych. Szczególnie ważne jest elastyczne podejście do potrzeb Klienta, jak również szybkość realizacji potrzeb szkoleniowych.

Warszawa 15 października 2019

Maciej Żarczyński Dyrektor Biura Zasobów Ludzkich

Czytaj

PKP Cargo Service

 

pkp cargo logo

Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z Panią Monika Klonowską, która przeprowadziła w naszej Spółce, na przełomie sierpnia i września 2016 r., cykl szkoleń dotyczących ,, Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji” oraz szkolenia ,,Przeciwdziałanie mobbingowi dla komisji antymobbingowych” skierowane dla członków Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.

Wszystkie szkolenia  zostały przeprowadzone profesjonalnie i terminowo, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy szkoleń podkreślali profesjonalizm prowadzącej szkolenie i warsztaty Pani Moniki Klonowskiej oraz możliwość bezpośredniej dyskusji. Bardzo ciekawa forma warsztatów, dużo przykładów praktycznych umożliwiających dyskusję wśród uczestników oraz wyciągnięcie wniosków przydatnych w codziennej pracy.

Na szczególną uwagę, zasługuje twórcze podejście wykładowcy do tematyki mobbingu. Uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, dyskusji i zadawania pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Rekomendujemy Panią Monikę Klonowską, jako osobę profesjonalną i godną polecenia. W oparciu o nasze doświadczenia możemy poświadczyć bardzo wysoki poziom oferowanych usług.

Bardzo dobre, fachowe przygotowanie, zaangażowanie i wysoka kultura osobista, a także umiejętność przekazywania trudnych informacji w sposób bardzo przystępny, to tylkowybrane pozytywy charakteryzujące Panią Monikę Klonowską.

Franciszek Kostrzewa Prezes Zarządu

Czytaj

Politechnika Wrocławska Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

Firma Monika Klonowska – Szkolenia przeprowadziła w grudniu 2014 dwudniowe szkolenie na temat wystąpień publicznych dla pracowników Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Osoba prowadząca – Pani Monika Klonowska – dostosowała program do potrzeb instytucji, specyfiki pracy oraz umiejętności uczestników, mających niejednakowy poziom doświadczeń w zakresie wystąpień publicznych.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, z dużą ilością ćwiczeń i symulacji, co pozwoliło nabyć nowe umiejętności, a także skutecznie utrwalić zdobytą wiedzę. Wykorzystana praca z kamerą umożliwiła uczestnikom poznanie własnych atutów oraz zwróciła uwagę na błędy popełniane podczas prezentacji. Program szkolenia został zrealizowany w sposób interesujący i w miłej atmosferze. Uczestnicy wysoko ocenili profesjonalizm trenerki, a samo szkolenie określili jako doświadczenie motywujące.

Możemy zarekomendować szkolenie prowadzone przez Panią Monikę Klonowską jako skuteczną metodę rozwoju oraz doskonalenia kompetencji pracowników występujących publicznie.

dr Anna Wałek p.o. Dyrektora Centrum

Czytaj

PULS BIZNESU

images[1]

Pani Monika Klonowska przeprowadziła szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji”, zorganizowane w Warszawie przez Puls Biznesu w dniach 18 -19. 09. 2014.

Magdalena Marczak

Czytaj

PULS BIZNESU

images[1]

Pani Monika Klonowska przeprowadziła szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji”, zorganizowane przez PULS BIZNESU w Warszawie w dniach 7-8. 07. 2015.

Renata Grzeszczak

Czytaj

Puls biznesu Power to Women

puls

Niniejszym zaświadcza się, że Pani Monika Klonowska wygłosiła prelekcję podczas konferencji Power to Women, zorganizowanej w Hotelu Polonia Palace w dniach 7-8 marca 2018 roku.

Zakres tematyczny to m.in.

Budowanie silnej marki osobistej

Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym

Skuteczne rozdzielanie sfery prywatnej i zawodowej

Przyjazne kobietom miejsce pracy – bez mobbingu i dyskryminacji

Ewelina Stęplewska

Czytaj

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Pani Monika Klonowska, współautorka projektu Anty Mobbing i Dyskryminacja w listopadzie 2015 współpracowała z Sądem Rejonowym w Gnieźnie w następującym zakresie:

Przygotowała i przeprowadziła dopasowane do specyfiki sądu dwudniowe szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej.

Służyła doradztwem we wprowadzaniu polityki antymobbingowej dla organizacji.

Szkolenie dla Komisji Antymobbingowej zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym jak i za interaktywny charakter przekazywania wiedzy. Uczestnicy docenili zwłaszcza dużą ilość przykładów, symulacji i dobrych praktyk, dotyczących wprowadzania polityki antymobbingowej w polskich organizacjach.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gnieźnie Małgorzata Szczepaniak

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

Pani Monika Klonowska w dniach 25 – 26 czerwca 2018 prowadziła szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywania konfliktów” dla 119 pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie.

Pracownicy wysoko ocenili jakość szkolenia, szczególnie podkreślali profesjonalną i jednocześnie przystępną formę przekazu, dużą ilość praktycznych przykładów, ułatwiających zrozumienie problematyki oraz przyjazną atmosferę.

Jako organizatorzy szkolenia szczególnie doceniamy dostosowanie tematyki szkolenia do specyfiki sektora ochrony zdrowia, otwartość na nasze oczekiwania co do poruszanych kwestii na szkoleniu.

Polecamy szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską ze względu na wysoką jakość i partnerską współpracę.

Elżbieta Czeszewska Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

Czytaj

Samodzielny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ

Pani Monika Klonowska w ramach projektu Antymobbing i dyskryminacja, we wrześniu 2016 przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ.

Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” zostało przygotowane z uwzględnieniem specyfiki instytucji.

Zajęcia odbywały się warsztatowo, w sposób aktywizujący uczestników. Podawano dużo konkretnych przykładów, zarówno dobrych praktyk przeciwdziałanie mobbingowi w polskich instytucjach, jak i negatywnych zjawisk, wynikających z zaniedbania prewencji w tym zakresie. Uczestnicy analizowali przypadki, dyskutowali, mieli okazję do zadawania pytań. Treść merytoryczna zawierała zarówno kwestie merytoryczne, prawne, jak i związane z zarządzaniem personelem.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili praktyczny wymiar zajęć, dostosowanie do ich realiów, kompetencje merytoryczne oraz styl pracy i zaangażowanie prowadzącej.

Uważam szkolenie za cenne dla wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w instytucjach.

Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Północ

Czytaj

Santander Consumer Bank

Zaświadczamy, że Pani Monika Klonowska przeprowadziła w dniu 3.02. 2017, na zlecenie Santander Consumer Bank S.A. szkolenie z tematu „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”.

Polecamy współpracę z Panią Moniką Klonowską.

 

Roman Szymczak Dyrektor Departamentu Zarządzania Oddziałami.

Czytaj

SE Boerdnetze Polska Sp. z o.o.

W roku 2016 SE Bordnetze Poska Sp. z o.o., podjęła współpracę z Panią  Moniką Klonowską, przy realizacji szkoleń z zakresu zagadnień przeciwdziałania ewentualnym zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

Trenerka wykazała duże przygotowanie merytoryczne w przedmiotowym temacie. Wiedza przekazywana pracownikom naszej firmy poparta była licznymi przykładami, podanymi  w przystępny i otwarty sposób, aktywizujący do dyskusji uczestników szkoleń. Elastyczność współpracy to kolejny elementem potwierdzający profesjonalne podejście trenerskie Pani Moniki Klonowskiej.

Rekomendujemy panią Monikę Klonowską jako rzetelną partnerkę w realizacji szkoleń  z tematyki  przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

Marta Andruszkiewicz Dyrektor Personalna

Czytaj

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

sodn-logo[1]

W dniu 24 sierpnia 2015 Pani Monika Klonowska przeprowadziła szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, na temat Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji i wprowadzania procedury antymobbingowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie – prowadząca dysponowała doskonałą wiedzą w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, przygotowała przejrzyste materiały szkoleniowe oraz udzielała konkretnych odpowiedzi na zadane pytania, dzieląc się dużym doświadczeniem.

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani szkoleniem, dlatego też rekomendujemy Panią Monikę Klonowską jako rzetelnego i godnego polecenia trenera.

Dyrektor Bożena S. Makarewicz - Jafiszow

Czytaj

Związek Zawodowy Filmowców

Związek

Czytaj

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

swps

Czytaj

TYROLIT Poland

Spółka TYROLIT Poland w roku 2012 zamówiła cykl szkoleń, obejmujących szeroką tematykę z zakresu: efektywnej współpracy i komunikacji w zespole, obsługi klienta, asertywności oraz planowania czasu i radzenia sobie ze sterem.

W szkoleniach uczestniczyli wszyscy pracownicy i managerowie spółki.

Początkowo nastawienie pracowników było niechętne tego typu szkoleniom, z uwagi na odbyte wcześniej szkolenia, które w większości nie spełniły oczekiwań. Ponadto 4 szkolenia x 2 dni odbywały się w dni wolne od pracy.

Realizacja zadania postawionego przed panią Moniką Klonowską nie była więc łatwa.

Dodatkowo, każde szkolenie kończyło się ankietą, w której pracownicy oceniali zarówno program szkolenia, jak i osobę prowadzącą. Zaskoczenie było ogromne, gdy po pierwszym dwudniowym szkoleniu oceny pracowników wahały się w granicach 5,6 – 5,9 na 6 możliwych do uzyskania.

Każde następne szkolenie było przez pracowników oczekiwane z ciekawością i niecierpliwością. Mimo iż zespół składa się z osób dojrzałych zawodowo i życiowo, wiele nauczyliśmy się podczas naszych spotkań.

Pani Monika Klonowska swoją osobowością, umiejętnościami i ogromną wiedzą z prezentowanego zakresu tematycznego, zjednała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokonania wewnętrznego oporu, a niekiedy nawet wstydu przed wystąpieniami przed kamerą.

Doświadczenie zdobyte w trakcie ćwiczeń – ciekawych i różnorodnych – pozwoliło na na weryfikację dotychczasowych postaw i lepsze zrozumienie środowiska, w którym funkcjonujemy.

Kadra kierownicza otrzymała także cenne wsparcie coachingowe w trakcie 2 lat współpracy.

Polecamy szkolenia prowadzone przez panią Monikę Klonowską, gorąco i z ufnością, wszystkim, którzy chcą osiągać sukcesy w życiu.

Danuta Czyżewska Country Manager TYROLIT Poland

Czytaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W okresie od listopada 2013 do kwietnia 2014 p. Monika Klonowska przeprowadziła szesnaście jednodniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy zawodowej, w których uczestniczyło w sumie 346 pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Szkolenia miały na celu przyczynić się do wzrostu wiedzy pracowników na temat konsekwencji występowania mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz wzrostu świadomości w zakresie reagowania i zapobiegania tym zjawiskom. Szkolenia miały formę warsztatów, podczas których uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w analizach kazusów opartych na realnych sytuacjach, mających miejsce w polskich organizacjach oraz w dyskusjach na temat możliwości podjęcia stosownych działań prewencyjnych, mając możliwość skonfrontowania proponowanych przez siebie rozwiązań z grupą oraz prawdziwymi orzeczeniami sądów.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wiedzę merytoryczną i przyjazną postawę trenerek, profesjonalizm oraz zaangażowanie w prowadzone zajęcia.

Dużym atutem całego procesu szkoleniowego są działania ugruntowujące i poszerzające zdobytą wiedzę, w postaci sukcesywnego informowania uczestników o najnowszych wpisach na blogu poświęconemu tej tematyce.

 

Małgorzata Tomczak - zastępca Dyrektora Generalnego UOKiK

Czytaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W pierwszym półroczu 2015 roku pani Monika Klonowska realizowała, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, cykl warsztatów z zakresu wypracowania i wdrożenia w UOKiK dobrych praktyk w kontaktach z klientami. Łącznie odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło 92 pracowników.

Warsztaty poprzedzone były konsultacjami oraz wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu zostały bardzo dobrze przygotowane i dostosowane do potrzeb UOKiK.

Na szczególną uwagę zasługuje przystępny sposób przekazywania wiedzy oraz przeprowadzenia praktycznych warsztatów w oparciu o analizę przypadków występujących w Urzędzie.

Trenerka nawiązała kontakt z uczestnikami, skutecznie pobudzając ich aktywność, zaangażowanie oraz kreatywne podejście do nowych rozwiązań.

Warsztaty pozwoliły na wypracowanie propozycji działań doskonalących, które w większości zostały wdrożone i usprawniły proces obsługi klienta w Urzędzie.

Cele szkolenia zostały w pełni osiągnięte, dlatego rekomenduję panią Monikę Klonowską jako sprawdzoną trenerkę w realizacji projektów szkoleniowych.

Natalia Borzym Biuro Dyrektora Generalnego

Czytaj

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Łódź 04.04.2018

W ramach dobrych praktyk, związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji, powierzyliśmy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej VEOLIA S.A. pani Monice Klonowskiej.Trenerka wykazała się szeroką wiedzą w przedmiotowym temacie oraz znajomością procesów, związanych ze specyfiką naszej organizacji. Szkolenia prowadzone były w formule warsztatowej, w oparciu o konkretne przypadki z różnych organizacji i wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno zawartość merytoryczną zajęć, jak również sposób ich prowadzenia.

Polecamy szkolenia realizowane przez panią Monikę Klonowską.

Monika Wicher HR Biznes Partner

Czytaj

Wojskowa Akademia Techniczna

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie poświadcza, że Pani Monika Klonowska – Firma Monika Klonowska – Szkolenia, przygotowała i przeprowadziła we wrześniu 2018 szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym, w tym m.in.:

Psychologiczne uwarunkowania mobbingu

Prawne aspekty związane z mobbingiem

Przyczyny mobbingu

Aspekty prawne i psychologiczno-społeczne dyskryminacji

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Zostało wysoko ocenione, zarówno za sposób przeprowadzenia, jak i za sposób przekazywania wiedzy.

Przyczyniło się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie rozpoznawania symptomów zagrożenia mobbingiem, sposobów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy oraz wprowadzenia narzędzi z szerokiej profilaktyki antymobbingowej dla pracowników Biblioteki.

Czytaj