Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy rekomenduje potencjalnym zleceniodawcom usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia.

W dniach 03-04 grudnia 2018 roku pani Monika Klonowska zrealizowała szkolenie dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej z „Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji” oraz „Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej”.

Oferta, którą przygotowała, dostosowana była do potrzeb jednostki wojskowej.

Szkolenie zostało zrealizowane z należytą starannością, zgodnie z umową i przedstawionym harmonogramem. Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników szkolenia. Pani Monika Klonowska wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy.

Zajęcia prowadzone były w sposób rzetelny, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki służb mundurowych.

Wysoka kultura osobista oraz profesjonalizm pani Moniki Klonowskiej pozwalają polecić firmę Monika Klonowska – Szkolenia jako solidnego, sumiennego i godnego zaufania partnera.

Zapytaj o szkolenia