Praca wg modelu Davida Kolba

Dotyczącego uczenia dorosłych:

Doświadczenie > Refleksja > Teoria > Praktyka.

„Tu i Teraz”

Praca z grupą, oparta na „Tu i Teraz”, uwzględniająca proces grupowy.

Trening umiejętności

Ćwiczenia w małych grupach.

Warsztat

Aktywne uczestnictwo w szkoleniu, praktyczne przyswajanie wiedzy,  dzielenie się doświadczeniami, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami.

Praca z kamerą wideo

Nagrywanie sytuacji przygotowanych i odgrywanych przez uczestników. Wprowadzanie korekt i poszerzanie repertuaru zachowań.

Odgrywanie ról

Pozwala wypróbować w bezpiecznej sytuacji szkoleniowej nowe zachowania, postawy, ich efektywność. Informacje zwrotne od trenera i grupy są pomocne w doskonaleniu umiejętności.

Analiza przypadków

Analiza mechanizmów międzyludzkich na praktycznym przykładzie, pozwalająca na zrozumienie przyczyn, uwarunkowań, konsekwencji, związanych z opisaną sytuacją. Metoda pomocna w praktycznym przyswajaniu wiedzy, przenoszeniu jej do realiów zawodowych.

Techniki sprzyjające kreatywności

Prowadzące do osiągania optymalnych rozwiązań oraz wymiany różnych punktów widzenia.

Dyskusje

Aktywizujące uczestników, umożliwiają prezentowanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia, dzielenie się poglądami, doświadczeniami.

Przekaz wiedzy teoretycznej jako uzupełnienie warsztatów

Zapytaj o szkolenia