Klienci

Firmy i organizacje dla których zrealizowałam rozbudowane projekty szkoleniowe

Ministerstwo Skarbu Państwa

Politechnika Wrocławska – Cetrum Wiedzy i Informacji Naukowej

Sąd Rejonowy w Płońsku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów