Moja wiedza, pomysły i wieloletnie doświadczenie pozwalają mi pomagać ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym. Wspieram zespoły i organizacje w okresach rozwoju, zmian, restrukturyzacji, kryzysów.

Skupiam się na budowaniu świadomości osób zarządzających w zakresie dobrych praktyk w biznesie, uczę konstruktywnego radzenia sobie ze zmianami, konfliktami, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

Szkolę pracowników, jak budować dobre relacje w środowisku pracy, motywację, efektywnie realizować cele, radzić sobie z konfliktami, stresem, presją.

Realizuję autorskie programy szkoleniowe m.in. z zakresu komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, wystąpień publicznych, asertywności, rozwiązywania konfliktów, mediacji, radzenia sobie ze stresem.

Styl pracy

Szkolenia przygotowuję w oparciu o analizę potrzeb konkretnej firmy. Elastyczne nastawienie, praktyczne, podejście do zajęć, duża ilość ćwiczeń, w tym praca z kamerą, moje przygotowanie psychologiczne, powodują, że uczestnicy doceniają przebieg zajęć i efekty osiągane dzięki szkoleniom. W ocenach uczestników, dotyczących mojej pracy trenerskiej i prowadzonych przeze mnie szkoleń, szczególnie podkreślana jest możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, twórcza atmosfera w grupie oraz informacje zwrotne otrzymywane w trakcie zajęć. To sprawia, że z wieloma uczestnikami spotykam się wielokrotnie w ramach cyklów szkoleniowych.

Zobacz ofertę

Doświadczenie

  • Współpraca ze Szkołą Główną Handlową – na studiach podyplomowych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce.
  • Stała współpraca z Collegium Civitas w Warszawie.
  • Autorka publikacji, filmów szkoleniowych.
  • Ekspertka w projekcie Nowoczesny Uniwersytet: Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Współautorka projektu Antymobbing i Antydyskryminacja, autorka blogu na temat etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu – WWW.mobbingidyskryminacja.pl
  • Doradca CSR (Corporate Social Responsibility)