SE Boerdnetze Polska Sp. z o.o.

W roku 2016 SE Bordnetze Poska Sp. z o.o., podjęła współpracę z Panią  Moniką Klonowską, przy realizacji szkoleń z zakresu zagadnień przeciwdziałania ewentualnym zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

Trenerka wykazała duże przygotowanie merytoryczne w przedmiotowym temacie. Wiedza przekazywana pracownikom naszej firmy poparta była licznymi przykładami, podanymi  w przystępny i otwarty sposób, aktywizujący do dyskusji uczestników szkoleń. Elastyczność współpracy to kolejny elementem potwierdzający profesjonalne podejście trenerskie Pani Moniki Klonowskiej.

Rekomendujemy panią Monikę Klonowską jako rzetelną partnerkę w realizacji szkoleń  z tematyki  przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.

Zapytaj o szkolenia