IMPEL Job Service

Pani Monika Klonowska w latach 2007 – 2008 prowadziła cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej firmy Impel Job Service, przygotowując i realizując autorskie programy, dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. W trakcie przygotowań współpracowała z osobami zarządzającymi, poznając cele firmy i zadania stojące przed menedżerami oraz konsultowała się z uczestnikami, badając ich potrzeby odnośnie szkoleń. Zdaniem uczestników szkolenia, zajęcia umożliwiły im wymianę doświadczeń, wytrenowanie nowych umiejętności w kontakcie z pracownikami i klientami, uświadomienie własnych możliwości, a także popełnianych dotychczas błędów, zwiększenie motywacji i lepszą współpracę w zespole. A oto kilka przykładowych opinii wyrażonych przez uczestników w ankietach na zakończenie szkolenia na temat trenera i wyniesionych korzyści:

  • Umiejętność pokonania własnych słabości, oporów, zrozumienie, że każdy z nas popełnia błędy, uczy się na nich całe życie, wciąż się doskonali
  • Doskonały kontakt z grupą. Przekazywanie niełatwych treści, reagowanie na potrzeby grupy
  • Świetna osoba, nie narzucająca programu, tematyki – elastycznie podchodząca do konkretnych problemów grupy
  • Bardzo głęboka analiza problemu, szczegółowy feedback!

Chcę zarekomendować szkolenia przygotowywane i prowadzone przez panią Monikę Klonowską ze względu na otwartość w podejściu do uczestników i ich potrzeb, świetny kontakt z grupą, jej mobilizację i aktywizację podczas zajęć oraz korzyści płynące dla firmy dzięki podniesieniu poziomu kompetencji  i motywacji kadry menedżerskiej.

Zapytaj o szkolenia