Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Uprzejmie informuję, iż Pani Monika Klonowska, reprezentująca firmę Monika Klonowska – Szkolenia, przeprowadziła w ramach realizacji projektu „Ścieżka kariery” szkolenia dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od września do listopada 2013 r.

Projekt obejmował szkolenia z następujących tematów: Komunikacja Wewnętrzna, Asertywna komunikacja w pracy urzędnika z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, Zarządzanie sobą w czasie i sytuacjach stresowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, zarówno jeśli chodzi o sposób prowadzenia, zawartość merytoryczną i wiedzę prowadzącej. Uczestnicy byli usatysfakcjonowani z przystępnej formy prowadzenie, która ułatwiła zrozumienie poszczególnych zagadnień oraz angażowała uczestników.

Trenerka duży nacisk położyła na dobrą komunikację z każdym uczestnikiem oraz dostosowanie przedstawionych zagadnień do specyfiki organizacji i indywidualnych potrzeb pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozytywnie ocenia szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską.

Radosław Płucisz, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Zapytaj o szkolenia