images[8]

Politechnika Wrocławska Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej

Firma Monika Klonowska – Szkolenia przeprowadziła w grudniu 2014 dwudniowe szkolenie na temat wystąpień publicznych dla pracowników Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Osoba prowadząca – Pani Monika Klonowska – dostosowała program do potrzeb instytucji, specyfiki pracy oraz umiejętności uczestników, mających niejednakowy poziom doświadczeń w zakresie wystąpień publicznych.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, z dużą ilością ćwiczeń i symulacji, co pozwoliło nabyć nowe umiejętności, a także skutecznie utrwalić zdobytą wiedzę. Wykorzystana praca z kamerą umożliwiła uczestnikom poznanie własnych atutów oraz zwróciła uwagę na błędy popełniane podczas prezentacji. Program szkolenia został zrealizowany w sposób interesujący i w miłej atmosferze. Uczestnicy wysoko ocenili profesjonalizm trenerki, a samo szkolenie określili jako doświadczenie motywujące.

Możemy zarekomendować szkolenie prowadzone przez Panią Monikę Klonowską jako skuteczną metodę rozwoju oraz doskonalenia kompetencji pracowników występujących publicznie.

Zapytaj o szkolenia