IBM Polska

Dział  Serwisu  firmy  IBM  współpracował  z  Panią  Moniką  Klonowską jako trenerem  w  latach 2002 – 2007. Pani Monika Klonowska prowadziła szkolenia dla  pracowników i menedżerów naszej firmy, realizując autorskie programy z zakresu   obsługi   klienta,  komunikacji,  asertywności,  i  rozwiązywania konfliktów. Szkolenia  te cieszyły  się dużym zainteresowaniem  wśród pracowników naszej firmy. Uczestnicy  treningów  podkreślali,  że  zajęcia  prowadzone są w oparciu o realia  ich pracy. Interaktywny charakter szkoleń pozwalał na dzielenie się doświadczeniami,  integrację  grupy  oraz  trenowanie nowych umiejętności w sprzyjającej atmosferze. Ważnym  efektem szkoleń była możliwość bezpośredniego wykorzystania nabytej wiedzy  i  umiejętności  w  pracy  zawodowej  ze  względu na dostosowany do realiów firmy, praktyczny charakter zajęć.

Zapytaj o szkolenia