CRICOTEKA Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Monika Klonowska prowadziła 21 lutego 2018 r. w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” dla zespołu instytucji. Podczas całodziennego szkolenia wykazała się profesjonalną wiedzą, pozwalającą uwrażliwić pracowników na podstawowe zagrożenia komunikacyjne w miejscu pracy (wykazała się analizą specyfiki instytucji kultury), a także wskazać metody rozwiązywania konfliktów. Zespół Cricoteki bardzo wysoko ocenił zaangażowanie, umiejętności oraz sposób przekazywania informacji przez trenerkę.

Miałam również przyjemność wraz z Zastępczynią Dyrektora Cricoteki, Agnieszką Oprządek, uczestniczyć w warsztatach „Zarządzanie konfliktem i postępowanie antymobbingowe”, które w grudniu 2017 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadziła Monika Klonowska. Szkolenie dla zarządzających pracownikami i pracowniczkami w instytucjach kultury miało na celu zwiększenie świadomości, dotyczącej przyczyn narastania sytuacji konfliktowych, metod ich rozwiązywania, poszerzenia wiedzy o kierowaniu zespołem w sytuacjach trudnych, na które instytucje kultury są szczególnie narażone. Warsztaty były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, dzięki czemu założone cele zostały osiągnięte.

Monika Klonowska jest doświadczoną trenerką i konsultantką. Jej profesjonalizm i wszechstronna wiedza zasługują na uznanie oraz wystawienie niniejszych referencji.

Kraków, 3 września 2018

Zapytaj o szkolenia