msw

Ministerstwo Spraw Wewnęrznych

msw

Niniejszym zaświadcza się, że firma Monika Klonowska – Szkolenia zrealizowała na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych cykl szkoleń nt. „Feedback – kreatywna komunikacja” w dniach 6, 8, 9, 14, 21, 27 października, 5, 6 listopada 2014 r. Szkoleniami objęto 90 pracowników resortu.

Firma Monika Klonowska – Szkolenia we współpracy i realizacji zleconej usługi szkoleniowej wykazała się profesjonalizmem oraz rzetelnością. Warsztatowa forma prowadzenia szkoleń pozwoliła uczestnikom na czynny udział, a dodatkowo, dzięki zaangażowaniu trenera Pani Moniki Klonowskiej, uczestnicy mogli także pozyskać umiejętności niezbędne do prowadzenia trudnych rozmów w środowisku zawodowym.

Ponadto wszystkie warunki zawarte w umowie, dotyczące między innymi zapewnienia całodziennego bufetu kawowego, lunchu oraz pomieszczeń szkoleniowych, zostały wypełnione z należytą starannością.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom profesjonalizmu trenera, dopasowanie warsztatów do potrzeb uczestników oraz miłą atmosferę, sprzyjającą pogłębianiu wiedzy, należy stwierdzić, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników i organizatora.

Wysoka jakość usługi pozwala nam na udzielenie pozytywnych rekomendacji.

Zapytaj o szkolenia