CD PROJEKT S.A.

cd ProjektW 2016 roku pracownicy spółki CD Projekt S.A. uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Monikę Klonowską, specjalistkę współtworzącą serwis mobbingidyskryminacja.pl. Dużą wartością było spotkanie przyszłych Zaufanych Osób oraz członków Komisji Antymobbingowej z osobą dysponującą niezwykle obszerną wiedzą. Niewątpliwym atutem ekspertki jest zarówno formalnych regulacji prawnych, jak i krajowej praktyki sądowniczej oraz uzusu w obszarze rozwiązań implementowanych w polskich firmach.

Ogromna otwartość i rzetelność prowadzącej na etapie projektowania procesu kształcenia, dynamicznie prowadzone warsztaty, sprawne angażowanie uczestników, praca z dobrze dostosowanymi do naszej specyfiki studiami przypadków oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania, sprawiły, że bardzo efektywnie wykorzystaliśmy czas szkolenia. Cenne dla nas były także udzielane na bieżąco wskazówki, dotyczące toku postępowania w naszym środowisku oraz sugestie niekiedy prostych, ale wartościowych dobrych praktyk.

Rekomendujemy Panią Monikę Klonowską jako ekspertkę i trenerkę z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i praktykom dyskryminacyjnym w miejscu pracy.

Warszawa, 24 lipca 2017

Zapytaj o szkolenia