Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

Pani Monika Klonowska w dniach 25 – 26 czerwca 2018 prowadziła szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywania konfliktów” dla 119 pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie.

Pracownicy wysoko ocenili jakość szkolenia, szczególnie podkreślali profesjonalną i jednocześnie przystępną formę przekazu, dużą ilość praktycznych przykładów, ułatwiających zrozumienie problematyki oraz przyjazną atmosferę.

Jako organizatorzy szkolenia szczególnie doceniamy dostosowanie tematyki szkolenia do specyfiki sektora ochrony zdrowia, otwartość na nasze oczekiwania co do poruszanych kwestii na szkoleniu.

Polecamy szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską ze względu na wysoką jakość i partnerską współpracę.

Zapytaj o szkolenia