Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

images[4]

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów poświadcza, że Firma Monika Klonowska – Szkolenia przeprowadziła 2 dwudniowe szkolenia z tematu „Wystąpienia publiczne” dla pracowników Ministerstwa Finansów w okresie grudzień 2014 – marzec 2015, Prowadzący, Pani Monika Klonowska oraz Pan Jerzy Klonowski wykonali usługę należycie, zgodnie z umową i w sposób profesjonalny.

Zapytaj o szkolenia