VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.

Łódź 04.04.2018

W ramach dobrych praktyk, związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji, powierzyliśmy przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej VEOLIA S.A. pani Monice Klonowskiej.Trenerka wykazała się szeroką wiedzą w przedmiotowym temacie oraz znajomością procesów, związanych ze specyfiką naszej organizacji. Szkolenia prowadzone były w formule warsztatowej, w oparciu o konkretne przypadki z różnych organizacji i wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa sądowego.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno zawartość merytoryczną zajęć, jak również sposób ich prowadzenia.

Polecamy szkolenia realizowane przez panią Monikę Klonowską.

Zapytaj o szkolenia