Narodowy Instytut Audiowizualny

images[1]

Firma Monika Klonowska – Szkolenia w osobie Pani Moniki Klonowskiej przeprowadziła w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (NinA) następujące szkolenia: Kierowanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów (16-17 listopada 2015) oraz Motywowanie pracowników (11-12. stycznia 2016).

Zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie, w należyty i prawidłowy sposób. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia i polecić ją jako profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych, który bardzo rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec klienta.

Zapytaj o szkolenia