Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

imagesl2bzjn93

Firma „Monika Klonowska – Szkolenia” prowadziła w 2015 roku szkolenia nt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji” dla kadry kierowniczej, pracowników oraz osób zaufania publicznego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach projektu przeszkolono 394 pracowników Urzędu.

Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili jakość przekazywanej wiedzy, jej praktyczny wymiar oraz sposób prowadzenia. Na uwagę zasługuje fakt. że szkolenia miały charakter interaktywny, zachęcały do dyskusji i zadawania pytań.

W wyniku realizowanego projektu wdrożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie politykę antymobbingową i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poleca szkolenia prowadzone przez Panią Monikę Klonowską dla każdej organizacji, która ceni wysoką jakość oraz profesjonalizm.

Zapytaj o szkolenia