DEICHMANN

deichmann_logo_com[1]

Zaświadczam, że Pani Monika Klonowska przeprowadziła dla Deichmann – Obuwie Sp. z o.o. cykl szkoleń „Zapobieganie mobbingowi i rozwiązywanie konfliktów”. Szkolenia odbyły się w drugiej połowie 2015 roku i przeznaczone były dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz trenerów wewnętrznych.

Przygotowanie i sposób realizacji zleconego zadania oceniam jednoznacznie pozytywnie zarówno jako uczestnik tych szkoleń, jak i osoba odpowiedzialna za realizację całego projektu. Na szczególne docenienie zasługuje nie tylko bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Pani Moniki Klonowskiej, ale również łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami szkolenia i umiejętność tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania w grupie.

Pozytywne doświadczenia w realizacji ww.projektu szkoleniowego zaowocowały zleceniem Pani Monice Klonowskiej przeprowadzenia w 2016 r. kolejnego cyklu szkoleń, adresowanego do wszystkich kierowników sklepów naszej sieci.

Zapytaj o szkolenia