Ministerstwo Gospodarki 2014

Firma Monika Klonowska – Szkolenia, w okresie od października do listopada 2014 r. przeprowadziła cykl szkoleń na temat: „Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy” oraz „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” dla 298 pracowników Ministerstwa Gospodarki.
Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem merytorycznym jak i interaktywnego sposobu przekazywania wiedzy. Uczestnicy docenili zwłaszcza treningowy charakter zajęć, umożliwiający aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie.
Trenerzy, Pani Monika Klonowska oraz Pani Maria Pawłów, prowadziły szkolenia w sposób umożliwiający przećwiczenie przekazanej wiedzy merytorycznej na rzeczywistych przypadkach zawodowych uczestników szkoleń.
Na wyrazy uznania oraz podziękowania zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania oraz udzielania pomocy i wsparcia przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia oraz trenerów: Panią Monikę Klonowską oraz Panią Marię Pawłów, w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy.
Wykonawca zrealizował zamówienie w sposób solidny i rzetelny.
Jednocześnie życzę Państwu dalszych sukcesów w przyszłości oraz zachowania takiego profesjonalizmu i poziomu świadczonych usług, jaki wykazali Państwo podczas współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Zapytaj o szkolenia