Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

imagesQFWTB5U3

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie współpracowała z Panią Moniką Klonowską w 2015 roku. Celem współpracy było przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb instytucji szkoleń, skierowanych do pracowników o różnej specyfice pracy, zarówno artystycznej, jak i menedżerskiej.

Cykl szkoleń dla kadry kierowniczej składał się z kilku modułów tematycznych i na różne sposoby rozwijał zdolności menedżerskie zespołu. Szkolenia pracowników obsługi dotyczyły głównie asertywnego dialogu z klientem.

We wrześniu 2015 Monika Klonowska z zespołem przeprowadziła szkolenie wyjazdowe – integrujące wszystkich pracowników Filharmonii (ponad 100 osób). Szkolenie miało na celu integrację dużego zespołu Filharmonii i spowodowało polepszenie relacji w zespole.

Monika Klonowska bardzo profesjonalnie przygotowała i przeprowadziła zaplanowane szkolenia. Metody pracy – mobilizujące do szybkiej reakcji, postawienia siebie w sytuacji problemowej oraz weryfikacji własnej postawy – pozwoliły nie tylko zapamiętać treści szkolenia, ale także po raz pierwszy – już w jego trakcie, wprowadzić naukę w życie. Pracownicy byli bardzo zadowoleni, że przykłady, na jakich uczyli się różnorodnych postaw, dopasowane zostały do ich doświadczeń pracy w Filharmonii. Dzięki takiemu zabiegowi w ramach szkolenia można było nie tylko dostrzec sytuacje problemowe, ale wspólnie zastanowić się nad możliwym rozwiązaniem.

Bogate doświadczenie Moniki Klonowskiej, a także wyjątkowa otwartość sprawiły, że szkolenia, chociaż dotyczyły sytuacji trudnych, szybko przyniosły efekty w postaci wzrostu kompetencji pracowników Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

 

Zapytaj o szkolenia