Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W pierwszym półroczu 2015 roku pani Monika Klonowska realizowała, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, cykl warsztatów z zakresu wypracowania i wdrożenia w UOKiK dobrych praktyk w kontaktach z klientami. Łącznie odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło 92 pracowników.

Warsztaty poprzedzone były konsultacjami oraz wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, dzięki czemu zostały bardzo dobrze przygotowane i dostosowane do potrzeb UOKiK.

Na szczególną uwagę zasługuje przystępny sposób przekazywania wiedzy oraz przeprowadzenia praktycznych warsztatów w oparciu o analizę przypadków występujących w Urzędzie.

Trenerka nawiązała kontakt z uczestnikami, skutecznie pobudzając ich aktywność, zaangażowanie oraz kreatywne podejście do nowych rozwiązań.

Warsztaty pozwoliły na wypracowanie propozycji działań doskonalących, które w większości zostały wdrożone i usprawniły proces obsługi klienta w Urzędzie.

Cele szkolenia zostały w pełni osiągnięte, dlatego rekomenduję panią Monikę Klonowską jako sprawdzoną trenerkę w realizacji projektów szkoleniowych.

Zapytaj o szkolenia