Mennica Polska S.A.

mennica polska logo

Pani Monika Klonowska w czerwcu 2018 roku przeprowadziła dla Mennicy Polskiej S.A. szkolenie zamknięte z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniu ocenili je jako poszerzające wiedzę w prezentowanym zakresie. Docenili również przygotowanie merytoryczne, komunikatywność i zaangażowanie trenerki.

Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem, a wszystkie elementy szkolenia wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników.

Z przekonaniem możemy rekomendować usługi pani Moniki Klonowskiej, realizującej projekty na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Zapytaj o szkolenia