Wojskowa Akademia Techniczna

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie poświadcza, że Pani Monika Klonowska – Firma Monika Klonowska – Szkolenia, przygotowała i przeprowadziła we wrześniu 2018 szkolenie „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla pracowników Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym, w tym m.in.:

Psychologiczne uwarunkowania mobbingu

Prawne aspekty związane z mobbingiem

Przyczyny mobbingu

Aspekty prawne i psychologiczno-społeczne dyskryminacji

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Zostało wysoko ocenione, zarówno za sposób przeprowadzenia, jak i za sposób przekazywania wiedzy.

Przyczyniło się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie rozpoznawania symptomów zagrożenia mobbingiem, sposobów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy oraz wprowadzenia narzędzi z szerokiej profilaktyki antymobbingowej dla pracowników Biblioteki.

Zapytaj o szkolenia