Biblioteka Narodowa w Warszawie

logo_bn[1]

Pani Monika Klonowska przygotowała i przeprowadziła w 2010 roku szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i pracy z grupą dla pracowników Biblioteki Narodowej.

Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zwłaszcza za efektywny sposób przekazywania wiedzy i przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy treningów podkreślali, że zajęcia prowadzone były w oparciu o realia ich pracy zawodowej, stworzono warunki do analizy konkretnych sytuacji z ich praktyki, wszystkie osoby miały możliwość aktywnego udziału w pracy grupy. Interaktywny charakter szkoleń pozwolił na udział w wielu zróżnicowanych ćwiczeniach oraz trenowanie nowych umiejętności w sprzyjającej atmosferze.

Praca z kamerą pomaga w doskonaleniu warsztatu każdego uczestnika, umożliwia spojrzenie z dystansu na własne błędy oraz możliwości – uczestnicy szkoleń podkreślali szczególną użyteczność tej metody pracy. Ważnym efektem szkoleń jest możliwość bezpośredniego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej ze względu na praktyczny charakter zajęć.

Zapytaj o szkolenia