Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Pani Monika Klonowska przygotowała dla pracowników Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu szkolenie z zakresu „Efektywnej komunikacji w zespole” w kwietniu 2013. Szkolenie zostało przeprowadzone nie tylko bardzo rzetelnie i profesjonalnie, ale także przebiegało w niezwykle przyjaznej i życzliwej atmosferze. Monika Klonowska jest znakomitą trenerką i psycholożką, doskonale znającą mechanizmy społecznej komunikacji, sprawnie radzącą sobie z konfliktami w zespole, a także osobą pomysłową i otwartą na rozmaite rozwiązania, która odpowiedzialnie i skutecznie dostosowuje metody i materiały do profilu grupy, z którą współpracuje. Szkolenie ułatwiło przepracowanie różnych sytuacji konfliktowych, usprawniło grupową komunikację, pokazało słabe i mocne strony zespołu. Podczas szkolenia zostały nam także zaproponowane konkretne rozwiązania naszych problemów, które później wprowadziliśmy w życie z korzyścią dla realizowanych w galerii działań. Współpraca z Moniką Klonowską układała się pomyślnie, co wynikało nie tylko z wysokich kompetencji zawodowych (tak merytorycznych, jak i komunikacyjnych) trenerki, ale także z niezwykle serdecznej i otwartej postawy.

Zapytaj o szkolenia