Narodowe Centrum Kultury

Niniejszym poświadczam, że pani Monika Klonowska współpracowała z Narodowym Centrum Kultury w roku 2017 i 2018 w ramach programu szkoleniowego NCK „Kadra Kultury”. Prowadziła szkolenia dla menedżerów kultury i kadry zarządzającej. W ramach ww. współpracy pani Monika Klonowska przeprowadziła następujące szkolenia:

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Umiejętności lidera.

  • 10-12 kwietnia 2017, liczba godzin szkolenia: 15
  • 2 – 4 października 2017, liczba godzin szkolenia:15

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych.

  • 25 – 27 września 2017, liczba godzin szkolenia: 15
  • 27 – 29 listopada 2017, liczba godzin szkolenia: 15

Temat: Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

  • 7 – 9 maja 2018, liczba godzin szkolenia: 15

Szkolenia odbywały się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wszystkie szkolenia prowadzone przez panią Monikę Klonowską wykonane były z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich terminów oraz standardów, w tym z uwzględnieniem oczekiwań Narodowego Centrum Kultury i uczestników szkoleń, przekazywanych przed każdymi zajęciami. Osoby biorące udział w warsztatach doceniły:

  • merytoryczną stronę szkoleń, tj. praktyczną wiedzę, popartą bogatym doświadczeniem oraz dostosowanie treści szkolenia do potrzeb i oczekiwań grupy,
  • metody pracy, aktywizujący sposób prowadzenia zajęć – umiejętność przekazywania informacji i moderowania pracy w grupie.

Zapytaj o szkolenia