Ministerstwo Skarbu Państwa

msp

W dniach 8, 15, 22-23.10 2012 Pani Monika Klonowska przeprowadziła projekt szkoleniowy dla Ministerstwa Skarbu Państwa pt. Pakiet szkoleń dla zespołu antymobbingowego”. Pani Monika Klonowska wykazała się ogromnym profesjonalizmem, znajomością omawianych zagadnień oraz umiejętnościami przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Ocena szkolenia, dokonana przez uczestników była bardzo wysoka (noty na poziomie 6,0 we wszystkich kryteriach, będących przedmiotem oceny).

Szczególnie doceniamy chęć jak najlepszego dostosowania wartości merytorycznej szkoleń do potrzeb Ministerstwa Skarbu Państwa i udzielenie wsparcia przez Monikę Klonowską w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy.

Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z Panią Moniką Klonowską jako profesjonalną trenerką oraz osobą – otwartą i zaangażowaną.

Zapytaj o szkolenia