TYROLIT Poland

Spółka TYROLIT Poland w roku 2012 zamówiła cykl szkoleń, obejmujących szeroką tematykę z zakresu: efektywnej współpracy i komunikacji w zespole, obsługi klienta, asertywności oraz planowania czasu i radzenia sobie ze sterem.

W szkoleniach uczestniczyli wszyscy pracownicy i managerowie spółki.

Początkowo nastawienie pracowników było niechętne tego typu szkoleniom, z uwagi na odbyte wcześniej szkolenia, które w większości nie spełniły oczekiwań. Ponadto 4 szkolenia x 2 dni odbywały się w dni wolne od pracy.

Realizacja zadania postawionego przed panią Moniką Klonowską nie była więc łatwa.

Dodatkowo, każde szkolenie kończyło się ankietą, w której pracownicy oceniali zarówno program szkolenia, jak i osobę prowadzącą. Zaskoczenie było ogromne, gdy po pierwszym dwudniowym szkoleniu oceny pracowników wahały się w granicach 5,6 – 5,9 na 6 możliwych do uzyskania.

Każde następne szkolenie było przez pracowników oczekiwane z ciekawością i niecierpliwością. Mimo iż zespół składa się z osób dojrzałych zawodowo i życiowo, wiele nauczyliśmy się podczas naszych spotkań.

Pani Monika Klonowska swoją osobowością, umiejętnościami i ogromną wiedzą z prezentowanego zakresu tematycznego, zjednała wszystkich do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pokonania wewnętrznego oporu, a niekiedy nawet wstydu przed wystąpieniami przed kamerą.

Doświadczenie zdobyte w trakcie ćwiczeń – ciekawych i różnorodnych – pozwoliło na na weryfikację dotychczasowych postaw i lepsze zrozumienie środowiska, w którym funkcjonujemy.

Kadra kierownicza otrzymała także cenne wsparcie coachingowe w trakcie 2 lat współpracy.

Polecamy szkolenia prowadzone przez panią Monikę Klonowską, gorąco i z ufnością, wszystkim, którzy chcą osiągać sukcesy w życiu.

Zapytaj o szkolenia