Instytut Teatralny Im. Zbigniewa Raszewskiego

it[1]

Monika Klonowska w okresie styczeń – marzec 2016 roku prowadziła coaching zespołowy dla Działu Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego i. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W tym czasie pięcioosobowy zespół wziął udział w serii warsztatów służących diagnozie i poprawieniu efektywności działania. Cykl poprzedziła dokładna analiza potrzeb, na podstawie której wyznaczony został cel pracy.

Spotkania prowadzone były w oparciu o aktywne metody pracy grupowej. Praca z Moniką Klonowską pozwalała na głębokie zrozumienie przyczyn i uwarunkowań zastanej sytuacji oraz na wspólne ustalenie planu działania. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej, sprzyjającej twórczej pracy atmosferze. Cenne jest również wzbogacenie doświadczenia o wiedzę pogłębiającą i porządkującą obserwacje, pozwalającą zobaczyć zachodzące procesy w szerokiej teoretycznej i naukowej perspektywie.

Niezwykle cennym aspektem procesu prowadzonego pod czujnym okiem Moniki Klonowskiej jest dostosowanie rytmu działania do potrzeb wszystkich członków grupy. Prowadząca łączy profesjonalizm i wiedzę z wrażliwością i uważnością, potrafi słuchać i refleksyjnie poddawać analizie zastaną rzeczywistość. Dzięki swojej elastyczności udało się jej stworzyć warunki zarówno do efektywnego rozwoju każdego z uczestników procesu, jak i dla zespołu jako całości.

Ze względu na profesjonalizm oraz wyjątkowe zaangażowanie Moniki Klonowskiej, Dział Pedagogiki Teatru zamierza kontynuować rozpoczętą współpracę, zapraszając ją do poprowadzenia warsztatów w ramach realizowanych programów „Lato w teatrze” oraz „Teatroteka szkolna”, finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapytaj o szkolenia