Ministerstwo Gospodarki

Pani Monika Klonowska współpracowała z Ministerstwem Gospodarki w latach 2008 – 2011. Przeprowadziła szkolenia dla kadry menedżerskiej ministerstwa (120 osób) z tematów: Delegowanie zadań, Pozapłacowe motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, Przeciwdziałanie mobbingowi.

Pani Monika Klonowska jako trener, w interesujący sposób prezentuje omawiane zagadnienia, popierając je praktycznymi przykładami. Zajęcia prowadzi metodami aktywizującymi uczestników. Dzięki temu wiedza jest lepiej i szybciej zapamiętywana., a także odnosi się bezpośrednio do życia zawodowego uczestników. Z całą odpowiedzialnością polecam panią Monikę Klonowską jako profesjonalnego trenera.

Zapytaj o szkolenia