Samodzielny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ

Pani Monika Klonowska w ramach projektu Antymobbing i dyskryminacja, we wrześniu 2016 przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ.

Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” zostało przygotowane z uwzględnieniem specyfiki instytucji.

Zajęcia odbywały się warsztatowo, w sposób aktywizujący uczestników. Podawano dużo konkretnych przykładów, zarówno dobrych praktyk przeciwdziałanie mobbingowi w polskich instytucjach, jak i negatywnych zjawisk, wynikających z zaniedbania prewencji w tym zakresie. Uczestnicy analizowali przypadki, dyskutowali, mieli okazję do zadawania pytań. Treść merytoryczna zawierała zarówno kwestie merytoryczne, prawne, jak i związane z zarządzaniem personelem.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, którzy docenili praktyczny wymiar zajęć, dostosowanie do ich realiów, kompetencje merytoryczne oraz styl pracy i zaangażowanie prowadzącej.

Uważam szkolenie za cenne dla wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w instytucjach.

Zapytaj o szkolenia