41. Baza Lotnictwa Szkolnego

41

W dniach 16-17.01.2019 r. Pani Monika Klonowska przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego pod nazwą „Szkolenie dla członków Komisji Antymobbingowej”.

Jakość usługi zrealizowanej przez firmę Monika Klonowska – Szkolenia została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Program warsztatów oraz wieloaspektowość ujęcia poruszanej problematyki, pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy powodujące kształtowanie niewłaściwych relacji międzyludzkich.

Wysoki poziom przygotowania merytorycznego, komunikatywność, zaangażowanie oraz umiejętność przekazywania wiedzy przez Panią Monikę Klonowską, stanowi niezwykle ważną płaszczyznę pozytywnej oceny szkolenia. Otwartość na dyskusję oraz sposób prowadzenia aktywnych zadań szkoleniowych, przyczyniła się do podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy Komisji Antymobbingowej.

Powyższe doświadczenia pozwalają wskazać firmę Monika Klonowska – Szkolenia jako wysoce profesjonalnego oraz odpowiedzialnego partnera w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników z zakresu zagadnień antymobbingowych.

Dęblin, 05.03.2019

 

 

 

Zapytaj o szkolenia