Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W okresie od listopada 2013 do kwietnia 2014 p. Monika Klonowska przeprowadziła szesnaście jednodniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy zawodowej, w których uczestniczyło w sumie 346 pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Szkolenia miały na celu przyczynić się do wzrostu wiedzy pracowników na temat konsekwencji występowania mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz wzrostu świadomości w zakresie reagowania i zapobiegania tym zjawiskom. Szkolenia miały formę warsztatów, podczas których uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział w analizach kazusów opartych na realnych sytuacjach, mających miejsce w polskich organizacjach oraz w dyskusjach na temat możliwości podjęcia stosownych działań prewencyjnych, mając możliwość skonfrontowania proponowanych przez siebie rozwiązań z grupą oraz prawdziwymi orzeczeniami sądów.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wiedzę merytoryczną i przyjazną postawę trenerek, profesjonalizm oraz zaangażowanie w prowadzone zajęcia.

Dużym atutem całego procesu szkoleniowego są działania ugruntowujące i poszerzające zdobytą wiedzę, w postaci sukcesywnego informowania uczestników o najnowszych wpisach na blogu poświęconemu tej tematyce.

 

Zapytaj o szkolenia