Metalurgia S.A.

Pani Monika Klonowska współpracowała z firmą Metalurgia SA w latach 2007 – 2009.

Prowadziła cykle szkoleń dla kadry menedżerskiej i specjalistów. Szkolenia te były przygotowane w oparciu o analizę potrzeb firmy i uczestników. Szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Wyrazili oni swoje opinie w ankietach  po szkoleniowych. Wskazywali w nich na:

  • Interesujący sposób przekazywania wiedzy
  • Wysoki poziom merytoryczny trenera, charyzmę, odpowiedni poziom energii.
  • Pełne zaangażowanie trenera w kwestie  zgłaszane przez uczestników: powiązanie zagadnień szkoleniowych z realiami zawodowymi.

Dodatkowym efektem szkoleń była integracja współpracowników, możliwość wymiany doświadczeń na tematy zawodowe, wspólne poszukiwanie rozwiązań codziennych problemów oraz wzrost motywacji do pracy zawodowej.

Z przekonaniem mogę zarekomendować  szkolenia przygotowane i prowadzone przez Panią Monikę Klonowską – trenera o wysokim poziomie zaangażowania i profesjonalizmu.

Zapytaj o szkolenia