Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej

pażp

W okresie od kwietnia do września 2019 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zorganizowała szereg całodniowych szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu dla kadry kierowniczej. Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo interesujący i profesjonalny. Trenerka wykazała się bardzo dużą wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie zjawisk niepożądanych w organizacjach, którymi z chęcią dzieliła się z naszymi pracownikami. Potrafiła stworzyć atmosferę otwartości i zaufania, dzięki czemu uczestnicy z chęcią korzystali z indywidualnych konsultacji poszkoleniowych. Szkolenia zyskały uznanie osób w nich uczestniczących, co znalazło odzwierciedlenie w ocenach wykazanych w ankietach poszkoleniowych.

Z przyjemnością rekomendujemy Panią Monikę Klonowską jako rzetelną i wiarygodną trenerkę i partnerkę szkoleniową.

Warszawa 23.10.2019

Zapytaj o szkolenia