Muzeum Historii Fotografii

muzeum hf

Pani Monika Klonowska w ramach projektu Antymobbing i dyskryminacja w październiku 2018 r. przeprowadziła szkolenie dla pracowników zatrudnionych w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Szkolenie na temat „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” zostało przygotowane z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury. Uczestnicy docenili praktyczny walor szkolenia: metody rozwiązywania konfliktów, sygnały alarmujące o niepożądanych zachowaniach, granice między zarządzaniem a mobbingiem, czy dyskryminacją. Trenerka podawała dużą ilość konkretnych przykładów, zarówno dobrych praktyk w przeciwdziałaniu mobbingowi w polskich instytucjach, jak i negatywnych zjawisk, wynikających z zaniedbania prewencji w tym zakresie. Treść merytoryczna zawierała zarówno kwestie psychologiczne, jak i prawne.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy docenili dostosowanie przykładów do realiów instytucji kultury, kompetencje merytoryczne oraz styl pracy i zaangażowanie trenerki.

Uważamy szkolenie przeprowadzone przez panią Monikę Klonowską za cenne dla wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w instytucjach.

Kraków, 17.10.2018

Zapytaj o szkolenia