Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

miir

  1. Firma Monika Klonowska – Szkolenia realizowała dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę, dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w terminie 8, 21, 22, 23 listopada 2018 roku dla 66 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
  2. Firma Monika Klonowska – Szkolenia realizowała dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowę, dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i mediacji w terminach 26-27 marca 2019, 15-16 kwietnia 2019, 16-17 maja 2019 roku dla 40 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należało m.in.:

zapewnienie trenera, wskazanego w ofercie

przygotowanie programu szkolenia

sporządzenie raportu po zakończeniu szkoleń

przygotowanie materiałów szkoleniowych

wystawienie zaświadczeń ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników

Szkolenia zostały przeprowadzone przez jednego trenera- Panią Monikę Klonowską. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili szkolenie pod kątem merytorycznym.

Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Warszawa 11.06.2019

Zapytaj o szkolenia