Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca zawodowa związana jest z częstymi kontaktami z ludźmi, a efekty ich pracy uzależnione są od umiejętności otwartego, bezpośredniego i stanowczego prezentowania własnych opinii i potrzeb oraz budowania partnerskich relacji z otoczeniem. Szczególnymi adresatami tego treningu są osoby często narażone na presję ze strony otoczenia, na przykład podczas negocjacji, obsługi klientów, załatwiania skarg i reklamacji. Inna grupa potencjalnych uczestników to osoby mające trudności w określaniu swoich praw i reprezentowaniu firmy (zarówno osoby zbyt niepewne jak i zbyt pewne siebie), co wpływa ujemnie na ich efektywność zawodową i profesjonalny wizerunek.

Celem szkolenia jest kształtowanie postawy asertywnej w celu skutecznego realizowania własnych celów zawodowych i osobistych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia (współpracowników, klientów).

Zapytaj o szkolenia