Rozwiązywanie konfliktów

Grupa docelowa:  osoby obsługujące klientów, inne osoby, których praca związana jest z różnorodnymi kontaktami z ludźmi, także w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Cele szkolenia:

  • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem;
  • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem;
  • Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapytaj o szkolenia