Radzenie sobie ze stresem/ profilaktyka wypalenia zawodowego

Celem szkolenia jest zapoznanie z mechanizmem stresu oraz jego konsekwencjami, a także praktyczne poznanie i trenowanie technik relaksacyjnych możliwych do zastosowania w życiu prywatnym i zawodowym.

Trening ma za zadanie „naładować akumulatory” uczestników, przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu.

Zapytaj o szkolenia