Komunikacja niewerbalna w kontaktach zawodowych

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy, a także do osób, które na użytek codziennych kontaktów zawodowych chciałyby świadomie wykorzystywać mowę ciała i poszerzać swoje umiejętności w tym zakresie.

 Cele szkolenia:

  • Świadomość sygnałów wysyłanych przez ciało, istotnie wpływających na odbiór osoby.
  • Wzrost samoświadomości w tym zakresie.
  • Wzrost spójności pomiędzy mową ciała a przekazywaną treścią.
  • Doskonalenie ekspresji niewerbalnej, pomagającej w wywieraniu wpływu i budowaniu wiarygodności.

Zapytaj o szkolenia