Efektywna komunikacja w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności porozumiewania się i współpracy w zespołach, którymi kierują lub w których pracują.

Celem szkolenia jest analiza sposobów porozumiewania się w zespole, rozpoznanie efektywnych i nieefektywnych zachowań komunikacyjnych uczestników szkolenia jako członków zespołu.

Zapytaj o szkolenia