Wystąpienia publiczne/ trening prezentacji

Szkolenie adresowane do osób, w których pracę wpisane są sytuacje związane z wystąpieniami przed grupami osób, np. konferencje, wywiady, prezentacje siebie i wyników pracy.

Trening może być rozwinięty w formę szkolenia dla trenerów wewnętrznych, przy uwzględnieniu konkretnych zadań przed nimi stojących, w oparciu o diagnozę ich dotychczasowych umiejętności.

Celem szkolenia jest trenowanie umiejętności efektywnego przekazywania zamierzonych treści, dzięki kontrolowaniu własnych zachowań oraz panowaniu nad uwagą i zainteresowaniem odbiorców prezentacji.

Zapytaj o szkolenia