Praktyczne umiejętności kierownicze: delegowanie, egzekwowanie, ocenianie pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi oraz własnym rozwojem jako liderów.

Szkolenie oferuje możliwość pracy „stop klatki” w pracy zawodowej – spojrzenie z dystansu na prezentowane postawy, umiejętności, ich dotychczasową efektywność oraz umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich.

Cele szkolenia:

  • Doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem
  • Rozwój psychologicznych umiejętności osób zarządzających w pracy z ludźmi
  • Wzrost świadomości aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania i ich konsekwencji
  • Zaangażowanie menedżerów w proces udrażniania komunikacji wewnętrznej w firmie
  • Spojrzenie z boku, z nowej perspektywy na problemy i potrzeby pracowników
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą kierowniczą firmy

Zapytaj o szkolenia