Praca z grupą, prowadzenie spotkań/ narad

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z zespołami, grupami, moderujących dyskusje, spotkania, których celem jest wykorzystanie potencjału członków zespołu.

Cele szkolenia:

  • Doskonalenie umiejętności efektywnego prowadzenia spotkań, zebrań, narad.
  • Wypracowanie umiejętności tworzenia zaangażowania uczestników grupy.
  • Trenowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce podczas współpracy grupowej,
  • Poznanie mechanizmów grupowych, mających wpływ na przebieg i efektywność pracy grupy.
  • Doskonalenie umiejętności przekonującego reprezentowania firmy i jej celów wobec uczestników spotkań.

Zapytaj o szkolenia