Motywowanie pracowników

Szkolenie będące rozwinięciem poprzedniego lub niezależnym modułem. Przeznaczone jest dla menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi, zwłaszcza w zakresie motywowania pozafinansowego.

Cele szkolenia:

  • Poznanie metod wspomagających motywowanie pracowników.
  • Wzrost skuteczności w dobieraniu metody motywacyjnej do osoby i sytuacji.
  • Doskonalenie automotywacji.

Zapytaj o szkolenia