Coaching pracowników

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, osób odpowiedzialnych za rozwój zawodowy pracowników, oceniających pracę.

Cele szkolenia:

  • Poznanie metody rozwoju pracowników poprzez coaching.
  • Praktyczny trening coachingu w pracy z kamerą.
  • Doskonalenie umiejętności z zakresu stawiania celów, stawiania zadań, motywowania pracowników.
  • Wzrost umiejętności w zakresie konstruktywnego oceniania pracowników.
  • Spojrzenie z dystansu na własne predyspozycje jako coacha.
  • Wymiana doświadczeń.

Zapytaj o szkolenia