Szkolenie z komunikacji niewerbalnej

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się  zagadnieniom komunikacji niewerbalnej – mowy ciała w życiu zawodowym, społecznym, politycznym, w mediach. Często trudno się zorientować, czy jest to kolejna sztuczka marketingowa, PR, manipulacja, czy też istotny czynnik naszego funkcjonowania. Dlatego warto w trakcie szkoleń z profesjonalistą uświadomić sobie, jakie jest znaczenie komunikatów wysyłanych przez ciało, jak wpływają one na naszą efektywność, wiarygodność, co zdradzają.

Warsztaty poświęcone mowie ciała pozwalają uświadomić sobie własną ekspresję, rozwijać ją, pracować nad swobodą ruchu, gestykulacją, mimiką twarzy. Wzmagają naszą wrażliwość na wysyłane przez innych sygnały niewerbalne, pomagają rozpoznać fałsz, zareagować na próbę manipulacji, presji.

Komunikacja niewerbalna jest faktem, ma decydujący wpływ na efektywność w kontaktach społecznych, takich jak: wystąpienia publiczne, sprzedaż, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie mają większe szanse na realizowanie swoich celów zawodowych i osobistych, a tym samym na sukces.

Prowadzący

Jerzy Klonowski – aktor, choreograf, reżyser, trener komunikacji niewerbalnej.

Prowadzi zajęcia dotyczące autoprezentacji i mowy ciała m.in. w ramach podyplomowych studiów menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej.

Publikuje artykuły na temat zastosowania języka ciała w komunikacji społecznej.

Zapytaj o szkolenia